Informācijas tālrunis: 8900

E-pārvaldnieks funkcijas - turpmāk arī "SEB" un "Citadele" klientiem

2017-08-17

Sākot no šī gada 16.augusta, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klienti, varēs identificēties bezmaksas pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv, izmantojot ne tikai “Swedbank”, “Nordea” un “DNB”, bet arī “SEB” un “Citadele” internetbanku. Savukārt saņemto rēķinu apmaksas funkcija vortālā pieejama “Swedbank”, “DNB”, “SEB” un “Citadele” banku klientiem.

Bezmaksas pašapkalpošanās vortālā identifikācijas funkciju var izmantot ikviens vortāla lietotājs, identificējoties caur internetbanku, kā arī izmantojot eID (e-paraksts). Identificētiem dzīvokļu īpašniekiem vortālā pieejams daudz plašāks informācijas un vortāla funkciju loks, tai skaitā mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kārtējam gadam, kā arī citi dokumenti, kas saistīti ar nekustamo īpašumu.