Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

E.Straupe: dzīvokļu īpašniekiem jāiesaistās lēmumu pieņemšanā

2012-03-29

Aizvadītajā mēnesī plašsaziņas līdzekļos tiek apspriests jautājums par abonēšanas maksas ieviešanu www.raditaji.lv lietotājiem. Lai gan aizvadītajā nedēļā jau informējām par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” piedāvāto risinājumu, mūsu lasītāju jautājumus par šo un citām aktualitātēm uzdevām arī uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Ervinam Straupem.

Pirms sarunas par elektronisko pakalpojumu nodrošināšanu vēlos jautāt par apsaimniekošanas maksu. Ir dzirdētas dažādas versijas par apjomīgu apsaimniekošanas maksas pieaugumu kopš SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izveidošanas. Vai varat precīzi pateikt, kā mainījusies apsaimniekošanas maksa pēc uzņēmuma apvienošanas?

Runas par vispārēju apsaimniekošanas maksas pieaugumu pēc apvienotā apsaimniekošanas uzņēmuma izveidošanas ir tikai runas. Sabiedrības pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanas vidējā maksa 2012.g adā ir 0,3463 Ls/m2, bet 2011.gadā tā bija 0,3585 Ls/m2. Tas ir samazinājums laikā, kad lielākā daļa resursu un pakalpojumu cenu saglabā tendenci pieaugt.

Vai esat nodrošinājuši iespēju saviem klientiem iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus bez papildus samaksas?

Kopš vakardienas (28. marta) ūdens skaitītāju rādījumus iespējams iesniegt, izmantojot uzņēmuma interneta vietni www.rnparvaldnieks.lv. Tas tāpēc, lai mūsu klientiem būtu iespēja pārtraukt attiecības ar interneta vietni www.raditaji.lv, kura vienpusēji pieņēmuši lēmumu no šā gada aprīļa par portāla lietošanu iekasēt abonēšanu maksu. Mēs neesam apmierināti ar šādu lēmumu, tāpēc veidojam savu interneta vortālu, kurā spēsim nodrošināt plašāku e-pakalpojumu klāstu nekā to piedāvāja www.raditaji.lv. Jaunais vortāls www.e-parvaldnieks.lv sāks strādāt aprīlī, bet līdz tam ūdens skaitītāju rādītājus varēs iesniegt uzņēmuma interneta vietnē www.rnparvaldnieks.lv.

Kādi būs papildu e-pakalpojumi?

Izmantojot vortālu www.e-parvaldnieks.lv, pēc reģistrēšanās nodrošināsim elektroniskā rēķina saņemšanu, piekļuvi māju tāmēm 2012. gadam. Tuvākajā laikā klienti varēs nosūtīt elektroniskus iesniegumus un maksimāli īsā laikā elektroniski saņemt izsmeļošu atbildi. Ieviesīsim iespēju klientiem elektroniski piekļūt kopsapulču protokoliem, remontdarbu tāmēm un citai ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītai informācijai. Ilgtermiņā plānojam arī ieviest iespēju elektroniski veikt dzīvokļu īpašnieku aptaujas par jautājumiem, kuri saistīti ar iespējamiem remontdarbiem, tostarp dzīvokļu īpašnieku aptaujas saistībā ar nākamā gada tāmēm.

Jūs attīstāt e-pakalpojumus, tomēr daudzi uzņēmuma klienti ikdienā nelieto internetu. Kā jūs plānojat šos klientus informēt un iesaistīt lēmumu pieņemšanā?

Aprīlī paralēli rēķinam par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem katram klientam nosūtīsim informāciju par 2011. gada tāmes izpildi. Mēs vēlamies, lai ikviens  klients iesaistītos sava nama uzturēšanā: svarīgs ir katra klienta viedoklis un lēmums. Esmu to teicis vairākkārt, tomēr atkārtošu, ka ātra un efektīva klientu apkalpošana, informācijas pieejamība un caurskatāmība, maksimāli plaša klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par ēkas uzturēšanu ir uzņēmuma prioritārs mērķis. Lai informētu un iesaistītu, katrs klients saņems gan informāciju par aizvadītā gada tāmi, gan gada otrajā pusē plānoto tāmi nākamajam (2013.) gadam.

Šogad klientiem esat sagatavojuši divus informatīvus bukletus par jaunās paaudzes attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītājiem un zemes nomas jautājumiem. Kāds ir šo bukletu mērķis ?

Tie ir aktuālākie jautājumi, par kuriem cilvēki katru dienu vēršas mūsu klientu apkalpošanas centros KAC). Lai paaugstinātu KAC pieejamību un maksimāli plaši atbildētu uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, sagatavojām izsmeļošu informāciju. Mūsu mērķis bija sniegt informāciju par to, kādi normatīvie akti reglamentē konkrēto jomu, kas jādara apsaimniekotājam, kas – dzīvokļu īpašniekam. Kā nākamo plānojam izstrādāt informatīvu bukletu par dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanu, mājas vecāko ievēlēšanu, lēmumu pieņemšanas kārtību kopsapulcē. Par informatīvo materiālu „Īsi par būtisko” esam saņēmuši neskaitāmas klientu pateicības un citu namu pārvaldnieku apsaimniekošanā esošo ēku iedzīvotāju lūgumus ar šo informāciju nodrošināt arī viņus.

Izskan informācija, ka tuvākajā laikā beigsies un līdz ar to nebūs pieejams Eiropas līdzfinansējums ēku siltumefektivitātes paaugstināšanai. Vai tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem vairs nav vērts plānot sava īpašuma siltināšanu?

Lielākajai daļai mūsu apsaimniekoto ēku energoefektivitāte ir ļoti zema. Tas nozīmē: saglabājoties augstām energoresursu un sekojoši arī siltuma cenām, šo ēku renovācija ilgtermiņā ir izdevīga arī bez Eiropas līdzfinansējuma. Tomēr, lai iegūtu skaidru priekšstatu par ēkas siltuma patēriņu un iespējamo siltuma patēriņa samazinājuma pēc siltināšanas, aicinu mūsu klientus veikt ēkas energoauditu, īpaši tāpēc, ka Rīgas pašvaldība nodrošina energoaudita līdzfinansējumu 80% apmērā. Bez tam Eiropas līdzfinansējums vēl ir pieejams, siltināšanas projektus joprojām iespējams iesniegt. Kamēr pastāv iespēja, tā ir jāizmanto.

Katru nedēļu jums ir klientu pieņemšana. Martā jūs tikāties  vienlaikus ar daudziem klientiem. Vai tas nozīmē, ka ir notikušas izmaiņas klientu pieņemšanas kārtībā?

Diemžēl jautājumu, par kuriem klienti vēlas tikties ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāju, joprojām ir ļoti daudz. Lai klientiem nebūs ilgstoši jāgaida uz pieņemšanu pie manis, mēs sākam jaunu praksi, kurā plašas sanāksmes laikā ikvienam ir iespēja tikties ne vien ar valdes priekšsēdētāju, bet arī citiem valdes locekļiem un vadošajiem darbiniekiem. Tikšanās laikā mēs sniegsim ne vien skaidrojumus par aktuālajiem apsaimniekošanas jautājumiem, bet arī īsā laikā sagatavosim atbildi uz katra konkrēta klienta problēmu.

Nākamā tikšanās notiks 11. aprīlī plkst. 17:00 E.Smiļģa ielā 46 ar iecirkņa “Zemgale” klientiem.