Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā A.Dombrovska ielā 49, Rīgā

Projekta identifikācijas Nr.:
DMS/3.4.4.1.0/13/10/173
Līgums par projekta īstenošanu Nr.:
L-DMS-13-0847

Projekta mērķis:

Veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā A.Dombrovska ielā 49, Rīgā panākt siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, nodrošināt ēkas ekspluatācijas ilgtspēju un paaugstināt dzīvojamās vides kvalitāti.

Projekta realizācijas nepieciešamība:

Ēka nodota ekspluatācijā 1981. gadā. Tās nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, kopējais tehniskais nolietojums nepārsniedz 25%. Ēkas kopējā siltumnoturība neatbilst normatīvajām prasībām.

Plānotās projekta aktivitātes:

 1. Pagraba pārseguma siltināšana ar 120 mm biezām akmens vates plāksnēm no apakšpuses.
 2. Ēkas cokola siltināšana no ārpuses ar 120 mm biezu ekstrudētā putupolistirēna siltumizolācijas slāni, cementšķiedru apdares plātņu apšuvuma izveidošana. 1. stāva lodžiju grīdu siltināšana no apakšas. Pagrabstāva logu nomaiņa. Betona lietusūdens novadīšanas apmales ap ēku izveidošana.
 3. Ēkas ārsienu renovācija un siltināšana ar 150 mm biezām akmens vates plāksnēm. Logu ailu siltināšana ar 30 mm biezām akmens vates strēmelēm. Cementšķiedru apdares plātņu apšuvuma izveidošana. Lodžiju margu siltināšana ar 120 mm biezām akmensvates plāksnēm un dekoratīvā apmetuma sistēmas izveidošana.
 4. Ieejas durvju renovācija, vējtvera iekšējo durvju nomaiņa. Kāpņu telpas logu nomaiņa ar jauniem logu blokiem ar divstiklu paketēm, kuru kopējais siltuma caurlaidības koeficients UW ≤ 1,5 W/m2K.
 5. Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem logu blokiem ar trīsstiklu paketēm, pašregulējošiem gaisa pieplūdes mehānismiem un kopējo siltuma caurlaidības koeficientu UW ≤ 1,3 W/m2K, lodžiju iestiklošana.
 6. Bēniņu grīdas renovācija un siltināšana ar 255 mm biezu akmens vates slāni. Bēniņu telpas vēdināšanas lūku renovācija.
 7. Jumta paneļu šuvju hermetizācija, paneļu virsmas renovācija un apstrāde ar hidrofobu vielu. Savietotā jumta virs kāpņu telpas siltināšana ar 120 mm biezu stikla vati. Bēniņu lūkas renovācija un siltināšana ar 30 mm biezām ekstrudētā putupolistirēna plāksnēm.
 8. Apkures sistēmas renovācija, apvadcauruļu un termostatisko vārstu uzstādīšana pie sildķermeņiem. Balansēšanas vārstu uzstādīšana atgaitas cauruļvados un apkures sistēmas balansēšana. Siltummaksas sadalītāju uzstādīšana uz sildķermeņiem, un pieslēgšana pie automatizētās siltumenerģijas uzskaites sistēmas.
 9. Maģistrālo apkures sistēmas un karstā ūdens cauruļvadu izolācijas renovācija bēniņos un pagrabstāvā.
 10. Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana un ventilācijas restīšu uzstādīšana virtuvēs un sanitārajos mezglos. Gaisa plūsmas atveru izveidošana iekštelpu durvīs.
 11. Siltummezgla automātikas regulēšana.

Veicot šīs aktivitātes sagaidāms enerģijas ietaupījums – 89,10 kWh/mgadā, kas sastāda 41,81% no līdzšinējā enerģijas patēriņa (60,8 % ietaupījums siltumenerģijas patēriņam apkurei) un CO2 emisijas samazinājumu par 49,4 tonnām gadā.