Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

ERAF finansējums - iespēja renovēt māju, maksājot mazāk!

2015-07-16

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai jeb siltināšanai 2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas periodā ir paredzēts atbalsts 176 miljoni eiro apmērā, t.sk. 150 miljoni eiro ERAF finansējums un 26 miljoni eiro valsts līdzfinansējums. Plānots, ka Ministru kabineta noteikumi par dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanu tiks apstiprināti tuvāko 2-3 mēnešu laikā. Lai gan jaunā ES fodu plānošanas perioda programmas nosacījumi vēl nav apstiprināti, dzīvokļu īpašniekiem savlaicīgi jāizvērtē savas dzīvojamās mājas siltināšanas iespējas. Svarīgi, lai dzīvokļu īpašnieki pēc jauno nosacījumu apstiprināšanas  savlaicīgi pieņemtu lēmumu “PAR” mājas atjaunošanu! Iecerēts, ka ES atbalsta intensitāte būs atkarīga  ne tikai no siltumenerģijas patēriņa pēc mājas atjaunošanas, bet arī no izvēlētā projekta finansēšanas modeļa.

Dzīvojamās mājas atjaunošana jeb siltināšana, izmantojot  ES  finansējumu  ir visnotaļ laikietilpīgs un sarežģīts process, bet to dzīvokļu īpašnieki var uzticēt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, kas nodrošinās kvalitatīvu dzīvojamās mājas siltināšanas projekta vadību.  Lai pārvaldnieks varētu nodrošināt dzīvojamās mājas atjaunošanu, pēc jauno nosacījumu apstiprināšanas dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešams pieņemt kopības lēmumu “PAR” mājas siltināšanu. Tālāk SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošinās visu projekta īstenošanu. Pārvaldnieks iesaistās arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšanā, sniedz nepieciešamo atbalstu dzīvokļu īpašnieku pozitīva lēmuma pieņemšanā, skaidrojot renovācijas projekta mērķus un ieguvumus, palīdz noformulēt galvenos sapulcē pieņemamos lēmumus u.c.

Jautājumos par mājas siltināšanas iespējām un siltināšanas procesu, kā arī, ja nepieciešama palīdzība dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizēšanā, lūdzam sazināties ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, sūtot e-pastu: siltinasana@rnparvaldnieks.lv vai vēršoties kādā no Klientu apkalpošanas centriem. Mēs iespējami ātri ar Jums sazināsimies.

Kāpēc izmantot ES finansējumu, siltinot dzīvojamo māju?

Pirmkārt, ES finansējums ievērojami samazina maksājumus, kas jāveic mājas dzīvokļu īpašniekiem par mājas atjaunošanu. Un otrkārt, veicot kompleksu dzīvojamās mājas atjaunošanu ES fondu projekta ietvaros, dzīvojamā māja tiek atjaunota ātrāk nekā pakāpeniski tajā veicot nepieciešamos remontdarbus (logu nomaiņu, gala sienu siltināšanu, šuvju hermetizāciju u.c.), t.i., kad darbi tiek veikti tikai tad, kad dzīvojamai mājai ir izveidots attiecīgs finanšu līdzekļu uzkrājums.

Papildus informāciju par māju siltināšanas procesiem iespējams saņemt ŠEIT, kā arī īstenotajiem projektiem – ŠEIT.

Plānotie nosacījumi ES finansējuma saņemšai

Plānots, ka uz ES finansējumu māju siltināšanai dzīvokļu īpašnieki varēs pretendēt, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:

 • Vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa īpašumu skaita mājā;
 • Vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no dzīvojamo telpu grupu skaita mājā;
 • Mājas nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no nama kopējās platības;
 • Mājai plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc siltināšanas projekta pabeigšanas ir vismaz 30 % gadā no nama siltumenerģijas patēriņa pirms siltināšanas, kurš tika norādīts energoaudita pārskatā pirms siltināšanas projekta uzsākšanas;
 • Mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc siltināšanas projekta pabeigšanas nepārsniedz 90 kWh/mgadā (saskaņā ar nama energoaudita veiktajiem aprēķiniem un projekta paredzēto būvdarbu tehnisko dokumentāciju);
 • Tiek paredzēts nodrošināt ventilācijas sistēmas izveidi, renovāciju vai rekonstrukciju (ja nepieciešams), lai pēc pasākumu īstenošanas nodrošinātu ventilācijas sistēmas darbību atbilstoši normatīviem aktiem par dzīvojamo namu ventilāciju.

Plānots, ka atbalsta finansējumu dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt par šādām darbībām:

 • Būvdarbi, veikti kopīpašuma daļās, tai skaitā dzīvokļu ārsienu logu atjaunošana vai nomaiņa;
 • Mājas inženiersistēmu renovācija, rekonstrukcija vai izveide;
 • Siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana paredzēta atjaunojamo energoresursu izmantošanai;
 • Siltināšanas projekta autoruzraudzība, būvuzraudzība un vadība.

Plānots, ka aizdevums siltināšanas projekta īstenošanai būs atkarīgs no šādiem ekonomiskiem rādītājiem:

 • Siltināšanas projekta iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0;
 • Mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem*, kas ir saistīti ar iepriekšējā gada dzīvokļa īpašuma lietošanas rādītājiem, katru mēnesi ir mazāks par 10% no kopējā šo pakalpojumu rēķinu summas vai ir panāktas vienošanās ar finansējuma saņēmēju par parādnieku saistību segšanu.

Sakarā ar to, ka iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā (2007.-2013.g.) piešķirtais finansējums dzīvojamo māju siltināšanai ir beidzies un jaunās programmas nosacījumi vēl nav apstiprināti, projektu iesniegumi dzīvojamo māju siltināšanai pagaidām netiek pieņemti. Pašreiz turpinās darbs pie siltināšanas projektiem, kas tika iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā  līdz 2013.gada 31. augustam.

*Pārvaldīšanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi