Informācijas tālrunis: 8900

Energoefektivitātes paaugstināšana ar ES atbalstu

ALTUM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā visā Latvijā kopš programmas sākuma 2016. gada pavasarī ir iesniegts 821 projektu pieteikums par provizorisko summu 375 miljoni eiro. Līdz ar to ir rezervēti visi programmā grantiem paredzētie līdzekļi, un no 2020. gada 11. janvāra jaunus pieteikumus dalībai programmā Attīstības finanšu institūcija ALTUM nepieņem.

ALTUM informē, ka līdz 2023. gada beigām ēku renovācijai atvēlēti 169 miljoni eiro. Uz 2021. gada jūnija sākumu ir apgūta puse no finansējuma un nosiltinātas 283 daudzdzīvokļu mājas, bet renovācija turpinās 60 mājās un citās darbi uzsākti.

Projektu gaitā ir iespēja ne tikai nosiltināt mājas, bet veikt arī šo māju labiekārtošanu ar ES fondu atbalstu: fasāžu, logu, durvju, kāpņu, apkures un citu mezglu remontu un nomaiņu.

Programmas ietvaros piedāvātais ES fondu līdzfinansējums ir 50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, nepieciešamības gadījumā – iespēja saņemt garantiju līdz 80% no aizdevuma kredītiestādē un aizdevumu projekta realizācijai.

Nākamajā programmas posmā, līdz programmas noslēgumam 2023. gada beigās, notiks iesniegto projektu izvērtēšana, grantu piešķiršana, projektu īstenotāji izvēlēsies piegādātājus, tai skaitā būvniekus, un īstenos māju renovācijas darbus.  Visu projektu būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2023.gada 30.jūnijam.

 Uz 2021. gada 9. jūniju SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina 106 ALTUM projektu koordinēšanu un vadīšanu dažādās aktivitātēs, tai skaitā projektu koordinēšanu un vadīšanu, kuru īstenošana plānota, pilnvaroto personu nosakot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un projektu koordinēšanu un vadīšanu, kuru īstenošana plānota, pilnvaroto personu nosakot biedrību.

 

ALTUM informatīvie materiāli:

Informācija par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atjaunoto māju ieguvumiem: