Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Energoefektivitātes paaugstināšana ar ES atbalstu

2022.gada 8.decembrī Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāk jaunas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu atbalsta programmas īstenošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda un pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR. Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

Katra īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

  1. vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu
  2. uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro primārās enerģijas ietaupījumu – 1 MWh/gadā.

Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā Altum aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt ALTUM garantiju.

Kapitāla atlaide tiks izmaksāta tikai pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā.

Investīcijas ieviešanas termiņš ir līdz  31.08.2026. , savukārt līdz 31.03.2026. ir  jābūt iesniegtiem visiem dokumentiem, kas apliecina projekta īstenošanas pabeigšanu un uzņemto saistību izpildi.

Pieteikumu iesniegšana  notiek klientu portālā www.mans.altum.lv.

Raksta oriģināls ALTUM mājaslapā

Informācija par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atjaunoto māju ieguvumiem: