Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Fasādes atjaunošana A.Čaka ielā 44

2018-07-02

Ēka A. Čaka ielā 44 ir būvēta 1911. gadā. Pašlaik tās fasāde ir paslēpta zem aizsargtīkla – norit atjaunošanas darbi, kuru veikšanai mājas iedzīvotāju biedrība saņēmusi līdzfinansējumu 50% apmērā (ne vairāk kā 20 tūkstošus eiro) no Rīgas domes. Mājas vecākais – Jurijs Nazarovs – pastāstīja, kā dzīvokļu īpašnieki nonākuši pie šāda lēmuma un par to, kas ieplānots nākotnē.

Jurijs Nazarovs dzīvokli A. Čaka ielas 44 ēkā iegādājies pirms sešiem gadiem “Kāpņu telpas durvis bija šausmīgas – bija kodu atslēga, taču, ja pietiekami spēcīgi pa durvīm iespēra ar kāju, tās atvērās. Iepazinos ar kaimiņiem un izrādījās, ka arī viņiem nekas nav pret ideju kaut ko mājā uzlabot, vienkārši bija tā, kā mēdz gadīties – nav ne spēka, ne laika kaut ko organizēt. Es savācu parakstus, kā izrādījās, nepareizi. Bet mēs to labojām un pēc tam arī nomainījām durvis, uzstādījām domofonu arī otrajā kāpņu telpā,” stāsta Jurijs. Pēc tam, kad Jurijs nolēmis sākt risināt problēmas, kas radušās ar apkuri, viņš iemantojis dzīvokļu īpašnieku uzticību un saņēmis atļauju pārstāvēt viņu intereses.

Mājā ir dzīvokļi ar balkoniem, daļai no tiem skats paveras uz A. Čaka ielu. Ekspluatācijas laikā tie bijuši gandrīz avārijas stāvoklī. “Ja betona gabals uzkritīs garāmgājējam, problēmas būs visai mājai. Arī pagalma puses balkoni ir avārijas stāvoklī – durvis ir aizslēgtas, balkoni apklāti ar tīklu, lai nekas nenokristu,” stāsta Jurijs.

Māju apkalpo pašvaldības uzņēmums “Rīgas namu pārvaldnieks”, kas piedāvā iespēju noslēgt trīspusējos līgumus – dzīvokļu īpašnieki var noslēgt līgumu par darbu veikšanu ar jebkuru uzņēmumu, savukārt RNP uzņemas starpnieka lomu un nodarbojas ar finanšu jautājumiem. A. Čaka ielas 44 dzīvokļu īpašnieki izmantojuši šo iespēju un pasūtījuši fasādes remonta tehnisko projektu.

“Mēs ieplānojām, ka vispirms salabosim ārējo fasādi, pēc tam – iekšējo, taču prioritātes mainījās. Pēc ielas puses fasādes remonta beigām pasūtīsim ekspertīzi pagalmam – tajā atrodas veikals, ir draudi, ka sijas ir pavisam novecojušas.  Pastāv risks, ka pagalma puse varētu sabrukt. Tāpēc iespējams, ka ārējās fasādes remontu varētu nākties atlikt,” stāsta Jurijs.

Kopējais ārējās fasādes laukums ir 600 kvadrātmetri, ieskaitot mājas galus. Būvdarbu tēriņi sasnieguši 60 tūkstošus eiro, 20 no tiem dzīvokļu īpašnieki saņēmuši no Rīgas domes, māju remontu līdzfinansēšanas projekta ietvaros. Fasādes atjaunošana paredz arī balkonu kapitālremontu.

Fasādes atjaunošanas tehniskais projekts jau bijis pabeigts, tāpēc īpašnieki nolēmuši pieteikties pašvaldības finansējuma saņemšanai. Līdzfinansējuma apjoms nevar pārsniegt 20 tūkstošus eiro. “Daudzi vēl aizvien nesaprot, ko nozīmē kopīpašums. Viņiem šķiet, ka izremontē tikai savu dzīvokli un viss, pārējais nav svarīgi. Ceru, ka ar laiku cilvēku izpratne par lietām mainīsies,” stāsta Jurijs. Jāatzīmē, ka bez atjaunotas mājas un Rīgas domes apmaksātiem 50% no tāmes summas, dzīvokļu īpašnieki (kuri ir izveidojuši biedrību) saņem arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā uz diviem gadiem.

Jāatzīmē, ka A. Čaka ielas 44 mājas dzīvokļu īpašnieki vasaras periodā maksā 1 eiro par katru dzīvojamās platības kvadrātmetru uzkrājumu fondam. Apkures sezonā – 40 centus.

“Mums ir veca, skaista māja, manā dzīvoklī ir saglabājies parkets no 1911. gada. Mēs visi vēlamies, lai māja kalpotu ilgi, tāpēc pieņēmām lēmumu krāt vairāk, lai neielaistu problēmas,” stāsta Jurijs Nazarovs.