Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Iedzīvotājiem ir pieejamas uzlīmes ar operatīvo dienestu tālruņu numuriem

2012-07-18

Trešdien, 18.jūlijā, notika preses konference par operatīvo tālruņu 110, 112, 113, 114 atpazīstamības veicināšanu iedzīvotāju drošībai.

Preses konferencē piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Intars Zitāns, Valsts policijas priekšnieka vietnieks Guntars Marķitāns, AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors Armands Ploriņš un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe.

Preses konferenci atklāja iekšlietu ministrs R.Kozlovskis: “Šobrīd iedzīvotājiem neatliekamās palīdzības dienesta izsaukšanai ir iespēja zvanīt uz vairākiem tālruņa numuriem, tāpēc par to lietošanu sabiedrībai ir jābūt informētai. Uzskatu, ka šāda privātā sektora uzņēmuma iniciatīva un visu iesaistīto pušu sadarbība ir apsveicama. Tomēr nākotnē mūsu mērķis ir atrast finansējumu, lai pilnveidotu un attīstītu vienotā ārkārtējo notikumu tālruņa 112 sakaru centru, panākot savlaicīgu un efektīvu palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.”

Preses konferencē tās dalībnieki skaidroja, kā iedzīvotājiem pareizi ziņot par nelaimes gadījumiem, kā arī aicināja iedzīvotājus izmantot operatīvo dienestu tālruņu numurus.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks I.Zitāns atgādināja, ka, piezvanot operatīvajiem dienestiem, ir jānosauc notikuma vietas adrese vai jāraksturo vieta, ja precīza adrese nav zināma, jāizstāsta, kas noticis, jānosauc savs vārds, uzvārds un tālrunis, kā arī operatīvā dienesta darbinieki var atzvanīt, ja nepieciešama papildu informācija. Tāpat zvanītājam ir jāseko operatora norādījumiem.

Preses konferences dalībnieki norādīja, ka iedzīvotājiem ir svarīgi iegaumēt visus četrus tālruņus, jo, lai gan nelaimē palīdzība būs pieejama, piezvanot uz vienoto ārkārtējo notikumu tālruni 112, zvanot konkrētajam dienestam, nelaimē nonākušais varēs ietaupīt laiku.

Lai veicinātu operatīvo dienestu tālruņu numuru atpazīstamību un, līdz ar to, arī iedzīvotāju drošību, AS “Latvijas Gāze” sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu ir izstrādājusi un izgatavojusi 250 000 uzlīmes, kurās norādīti operatīvo dienestu tālruņu numuri. Uzlīmes paredzētas izvietošanai gan dzīvojamo, gan darījuma ēku kāpņutelpās, kā arī ražošanas telpās un citviet.

Kā preses konferencē atzina AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs A.Dāvis: “Latvijas Gāze kā pēdējā pārgāja uz trīsciparu operatīvo izsaukumu numuru un mēs plānojām uzsākt numura popularizēšanas akcijas. Tomēr ātri vien sapratām, ka visi dienesti dara kopīgu darbu cilvēku labā un nolēmām informatīvajā kampaņā iesaistīt kolēģus no citiem dienestiem.”

AS “Latvijas Gāze” uzdāvinājusi 15 000 uzlīmes SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, kas ir lielākais apsaimniekotājs Latvijā un apkalpo 4300 ēkas. Taču bezmaksas uzlīmēm var pieteikties jebkurš interesents – namu apsaimniekotāji, fiziskas personas un juridiskas personas, zvanot uz AS “Latvijas Gāze” Kontaktu centra numuru 155.

Ervins Straupe, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs uzsver: „Operatīvo dienestu palīdzības ātruma nozīmīgums ir grūti mērāms parastās mērvienībās. Sekundes var būt izšķirošas dzīvības glābšanai. Lai ierastos pēc iespējas ātrāk, palīgā sauciens glābšanas dienestiem jāsaņem pēc iespējas ātrāk. Tas nozīmē, ka ikvienam bez kavēšanās jāzina katra mūsu dzīvībai svarīgā dienesta tālruņa numurs.

Mēs atbalstam iniciatīvu, ka šie drošībai un dzīvībai nozīmīgie tālruņa numuri tiek atgādināti ik dienas, tāpēc mēs esam par to, lai šie numuri ir izvietoti katrā kāpņu telpā. Lai laika gaitā tie nostiprinātos zemapziņas līmenī un vajadzības gadījumā cilvēki tos atcerētos pat nedomājot, netērējot dārgo laiku mirklī, kad ik sekunde var būt dzīvības un nāves robežšķirtne.

Mēs esam lielākais namu apsaimniekotājs ne tikai Rīgā, bet arī Latvijā un šīs programmas ietvaros turpmāko nedēļu laikā katrā mūsu apsaimniekotajā namā izvietosim šīs informatīvās uzlīmes.

Tomēr ceru, ka nepieciešamība pēc dienestu palīdzības būs maksimāli zema. Bet ja tāda nepieciešamība radīsies, lai veiksme ir mūsu līdzcilvēku un dienestu pusē.”

Atgādinām, ka vienotais ārkārtējo notikumu tālrunis ir 112, kura zvanu apstrādi un pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Valsts policijai var zvanīt 110, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 113, savukārt kopš 2012.gada aprīļa AS “Latvijas Gāze” Avārijas dienesta numurs ir 114.