Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Informācija par būtisko balkonu tehniskajā stāvoklī

2014-06-19

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aicināja iedzīvotājus ziņot par balkonu stāvokli un, ja nepieciešams, informēt RNP speciālistus par nepieciešamību novērtēt to tehnisko stāvokli. Kopumā tika saņemti 155 pieteikumi balkonu apsekošanai 133 adresēs.

Šajās pārbaudēs lielākajai daļai no apsekotajiem balkoniem nebija konstatēti būtiski defekti, bojājumi, kas samazina balkona nestspēju vai kas apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu.

Visbiežāk sastopamās problēmas: margu konstrukciju korozija un nestspējas zudums, kā arī balkona plātnes betona erozija un stiegrojuma korozija. Galvenie iemesli, kāpēc rodas iepriekš minētie bojājumi – netiek nodrošināta un regulāri atjaunota margu pretkorozijas apstrāde (margas netiek nokrāsotas), kā arī nav ierīkota balkona plātnes hidroizolācija (nav ieklātas flīzes vai cits aizsargpārklājums). Papildus bieži vien uz balkoniem tiek ieklāts linolejs, kas veicina mitruma krāšanos balkona plātnē un neļauj tai izžūt.

Jānorāda, ka balkona stāvoklis bieži vien ir atkarīgs no tā kalpošanas laika – jo vecāka ir māja, kurā atrodas konkrētais balkons, jo lielāka ir iespēja, ka tam ir kādi bojājumi.

Atsevišķi var izdalīt 602. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas. Lielākai daļai no 602. sērijas mājām ir lodžijas, bet dažviet ir sastopamas arī mājas ar balkoniem. Dažām 602. sērijas mājām balkona ekrāns bija izgatavots ne no stiklašķiedras plākšņu vai koka dēļu dekoratīva apšuvuma, bet no betona plāksnēm, kas ir deformētas ar neliela izmēra flīzītēm. Ņemot vērā, ka betonu ekrāni ir smagi, tie piestiprināti pie margām, kuras paredzētas mazākai slodzei – pie nozīmīgas margu vai to ieliekamo detaļu korozijas, tie var būt bīstami.

Pieteikumu saņemšanas un izpildes kārtība: saņemot pieteikumu (kam pievienota kontaktinformācija) no dzīvokļa īpašnieka, RNP darbinieki sazinās ar pieteikuma iesniedzēju un vienojas par balkona apsekošanas dienu un laiku.

Dzīvokļu īpašnieki tiek iesaistīti balkonu apsekošanas procesā, jo ir ļoti būtiski veikt balkona apsekošanu ne tikai no zemes (ārpuses), bet arī izejot uz balkona no dzīvokļa īpašuma telpu puses.

Galvenie balkona elementi un mezgli (ja mājai tādi ir), kas tiek pārbaudīti apsekošanās laikā, ir sekojoši:

 • Nesošā balkona plātne;
 • Balkona plātnes stiprinājums pie ēkas ārsienas;
 • Balkona slīpumu veidojošā javas kārta;
 • Apmetums un krāsojums;
 • Margu noturība;
 • Margu plātnes stiprināšanas mezgls (pie balkona plātnes);
 • Margu stiprināšanas mezgls (pie ēkas ārsienas);
 • Balkona dekoratīvie elementi, to noturība;
 • Apmetums (ir sastopams tikai nelielam balkonu skaitam, parasti tā ir dzelzsbetona plātne).

Secināt, ka apmetums ir zaudējis savu sasaisti ar konstrukciju, iespējams sekojošos veidos:

 • Konstatējot, ka daļa no balkona apmetuma jau ir nokritusi, kā rezultātā mitrums iekļūst balkona daļās, kur apmetuma slānis ir bojāts un turpina veicināt apmetuma slāņa bojājumu veidošanos;
 • Klauvējot pa apmetuma virsmu, ja rodas „tukšuma” skaņa, tad apmetums šajā vietā ir atdalījies no nesošās konstrukcijas;
 • Mehāniski, nebojājot apmetumu, kas nav atdalījies no nesošās konstrukcijas, mēģināt to atdalīt, proti, apmetums ar vāju adhēziju pret nesošo konstrukciju vai arī apmetums, kas jau no tā ir atdalījies, nokritīs.

Jānorāda, ka no balkoniem, kuru apsekošana bija pieteikta, nebija konstatēts neviens balkons, kuru nepieciešams demontēt. No apsekotajiem balkoniem lielāka daļa ir apmierinošā tehniskajā stāvoklī, savukārt daļai balkonu nepieciešami tikai nelieli remontdarbi.

Gadījumā, ja apsekošanas laikā tiek konstatēts neapmierinošs balkona tehniskais stāvoklis:

 • Dzīvokļa īpašnieks rakstveidā tiek informēts par konstatēto apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai īpašumam. Šajā gadījumā nedrīkst kāpt uz balkona.
 • Ja balkona nesošā konstrukcija nav atjaunojama un ja ir nepieciešama tā demontāža, ir iespējami divi risinājumi – uzstādīt jaunu balkonu vietā vai arī uzstādīt margu pie balkona durvīm no ārpuses (t.s. „Franču” balkons). Lai tiktu uzstādīts „Franču” balkons, jāsaņem 100% mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana, jo balkons ir kopīpašuma daļa un balkona demontēšanas/margu uzstādīšanas darbi saistīti ar dzīvojamās mājas kopējās platības izmaiņām, ka arī jaunas dzīvokļa inventarizācijas lietas sagatavošanu. Pieredze rāda, ka saņemt 100% no dzīvokļu īpašnieku parakstiem praktiski nav iespējams – daļa no dzīvokļiem tiek izīrēti vai īpašnieki atrodas ārzemēs u.tml.