Informācijas tālrunis: 8900

Informatīvās dienas par ēku atjaunošanu

2016-11-21

“Rīgas namu pārvaldnieks” sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) aicina ikvienu klientu apmeklēt Informatīvās dienas par ēku atjaunošanu, piesaistot Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu līdz pat 50% apmērā. Pasākumu norises laikā ikviens apmeklētājs varēs saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, iepazīties ar īstenoto projektu darba procesiem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī saņemt informāciju par savas mājas atjaunošanas iespējām ar ES līdzfinansējuma piesaisti.

Grants (neatmaksājams finansiāls atbalsts) līdz pat 50% apmērā tiek piešķirts, ja  ir izpildīti sekojoši nosacījumi:

  • dzīvojamā mājā jābūt vismaz 5 dzīvokļiem;
  • pēc DME projekta īstenošanas plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 90* kWh/m2 gadā;
  • nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
  • ietaupījumam no energoefektivitātes pasākumiem 20 gadu laikā jābūt lielākam par renovācijas izmaksām);

*visi nosacījumi www.altum.lv

Galvenie  ieguvumi veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu:

  • līdz 50% no atjaunošanas izmaksām tiek apmaksāti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda;
  • apkures rēķini ir par 40-60 % mazāki;
  • nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90% apmērā uz 10 gadiem;
  • ievērojami tiek uzlabots ēkas vizuālais izskats;
  • tiek uzlabots mikroklimats ēkas telpās;
  • būtiski palielinās dzīvokļu vērtība.

Lai uzzinātu vairāk par ieguvumiem no dzīvojamo māju atjaunošanas un par iespējām saņemt ES līdzfinansējumu –  apmeklējiet Informatīvo dienu pasākumus, ko organizē RNP sadarbībā ar ALTUM!

Tuvākie pasākumi:
29.11.2016. plkst.16:00 RNP Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, zālē 1.stāvā;
06.12.2016. plkst. 16:00 iecirkņa „Jugla” Brīvības gatvē 430a, Rīgā, zālē 1.stāvā;
08.12.2016. plkst. 16:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē E. Smiļģa ielā 46, Rīgā;
13.12.2016. plkst. 16:00 iecirkņa „Austrumi” A.Deglava ielā 106 k-4, Rīgā, zālē.

Plašāka informācija par ēku atjaunošanu ar ES līdzfinansējumu pieejama sadaļā “MĀJU ATJAUNOŠANA“.