Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

"Informatīvās dienas" par mājokļa siltināšanu

2015-03-03

Ņemot vērā lielo atsaucību par šī gada 25. februāra „Atvērto durvju dienu” un apmeklētāju izrādīto interesi par mājokļa siltināšanu, Rīgas namu pārvaldnieks organizēs klientu „Informatīvās dienas”, kurās uzņēmuma klienti varēs iepazīties ar informāciju par dzīvojamo māju renovācijas procesiem, kā arī saņemt speciālistu konsultācijas.

„Informatīvo dienu” galvenais mērķis ir sniegt papildus informāciju klientiem par dzīvojamo māju siltināšanas nosacījumiem, līdzfinansējuma iespējām un siltumenerģijas ietaupījumu, kā arī veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju – Rīgas namu pārvaldnieka klientu – interesi par mājokļa siltināšanu.

Pirmā „Informatīvā diena” plānota jau š.g. 26. martā, sīkāka informācija par pasākuma norisi tiks publicēta tuvākajā laikā.

Šogad 25. februārī Rīgas namu pārvaldnieks sadarbībā ar Rīgas enerģētikas aģentūru pie dzīvojamās mājas Finiera ielā 15 organizēja „Atvērto durvju dienu”, kur interesenti varēja apskatīt renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, iepazīties ar datiem par siltināšanas izmaksām un saņemto līdzfinansējumu, kā arī ar siltumenerģijas ietaupījuma salīdzinājumu ar tuvumā esošajām mājām.

Apkopotie dati liecina, ka Finiera ielas 15 nama iedzīvotājiem pēc mājas siltināšana maksa par kvadrātmetra apkuri ir par 55% zemāka nekā kaimiņiem, kuri dzīvo tāda pat tipa mājās. Arī dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 51, kas pērn tika nosiltināta, dzīvokļu īpašnieki maksā par 50% mazākus rēķinus par apkuri nekā blakus esošo māju dzīvokļu īpašnieki. Ieekonomētie līdzekļi ļauj gan nomaksāt kredītu par mājas siltināšu, gan arī veikt uzkrājumus nākamajiem remontdarbiem.