Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Izsole par PVC logu ražošanas komplekta pārdošanu

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV – 1011, paziņo par PVC logu ražošanas komplekta pārdošanu sestajā izsolē!

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2016gada 9.decembrī plkst10:00, Aleksandra Čaka ielā 42A, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē (ēka atrodas pagalmā) pārdos izsolē PVC logu ražošanas komplektu.

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pretendentiem, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 50,00 EUR.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr.LV63 RIKO 0002013197596
Maksājuma mērķis: PVC logu ražošanas komplekta izsoles nodrošinājums.

Izsoles dokumenti:

Izsoles solis – 50,00 EUR. Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” mājas lapas www.rnparvaldnieks.lv sadaļas „Dokumenti” apakšsadaļā „Dažādi”.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2016.gada 7.decembrim (ieskaitot). Pieteikumu var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, nosūtot pa pastu uz adresi Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV – 1011 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Ar PVC logu ražošanas komplekta iekārtu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālruni ­­­­25483397.