Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Izstrādāta jauna www.e-parvaldnieks.lv versija!

2016-01-18

No 2016.gada 15.janvāra uzņēmuma ”Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem pieejama pavisam jauna un uzlabota www.e-parvaldnieks.lv versija! Turpmāk vortāls būs lietotājiem draudzīgāks, kā arī vieglāk pārskatāms. Jaunajā veidolā uzlabotais vortāls ir papildināts ar jaunām funkcijām, kā arī pildīs visas tās funkcijas, ko nodrošināja iepriekš.

Iepriekš vortāls www.e-parvaldnieks.lv tika veidots kā ātrs risinājums e-pakalpojumu vides ieviešanai. Vortāla lietotāju skaits no izveidošanas brīža ir manāmi pieaudzis – vortālā reģistrējušies jau teju 90 000 klientu, kas ir vairāk kā puse no uzņēmuma klientiem! Kā arī jau 40 000, atsaucoties uz aicinājumu saudzēt vidi – dabas sniegtos resursus, ir atteikušies no drukāto rēķinu saņemšanas pastkastītēs.

Līdz ar vortāla lietotāja skaita palielināšanos, palielinājās arī vortāla noslodze, kas radīja klientiem neērtības – tas nebija pieejams brīžos, kad vienlaicīgi vortālam bija pieslēdzies pārāk liels lietotāju skaits. Lai uzlabotu e-pārvaldnieka sistēmu darbību, kā arī uzlabotu un attīstītu vortāla sniegtos pakalpojumus, tika veikti vairāki apjomīgi darbi, kā rezultātā izveidots mūsdienīgāks un darbībā stabilāks bezmaksas e-pakalpojumu vortāls.

Vortāla vizuālais noformējums un informācijas izvietojums ir mūsdienīgāks un vieglāks lietošanā. Klienti varēs tiešsaistē aplūkot ikmēneša rēķinus un veikto maksājumu arhīvu, iesniegt skaitītāju rādījumus u.tml. Ieviestas arī jaunas funkcijas: veikto maksājumu statusa pārbaude; iespēja veikt rēķina apmaksu, izmantojot vairākas bankas – tagad arī banku “Swedbank”; izveidots pakalpojums tiem uzņēmuma klientiem, kuri atrodas ārpus valsts – avansa maksājuma veikšana.

Jaunas funkcijas izveidotas arī saistībā ar ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem:

  • E-pārvaldniekā ir integrēta aprēķinu sistēma, kas nozīmē to, ka klientam būs pieejams ūdens patēriņa (m³) aprēķins pirms rēķina sagatavošanas (mēneša sākumā, īsi pēc skaitītāju rādījumu iesniegšanas);
  • Pārskatāma informācija par ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas jeb derīguma termiņu skaitītāju sadaļā;
  • Pieejama informācijas par izmantoto skaitītāju rādījumu iesniegšanas veidu (e-pārvaldnieks, sms, terminālis un aizpildītās veidlapas skenētā formā);
  • Pārredzams aprēķina veids atbilstoši iesniegtajiem rādījumiem – ja ir iesniegti rādījumi par iepriekšējo mēnesi, uzrādīsies ūdens apjoms m³, savukārt, ja 1 vai 2 mēnešus pēc kārtas netiks iesniegti rādījumi, tad tiks uzrādīts aprēķinātais vidējais ūdens patēriņš m³ ar specializētu atzīmi par vidējā patēriņa aprēķinu.

Bieži vien uzņēmuma klienti viena mēneša ietvaros izmanto vairākus ūdens rādījumu iesniegšanas veidus, iesniedzot tos pašus rādījumus vairākkārt, piemēram, izmantojot sms un aizpildītas veidlapas. Dažkārt viena mēneša ietvaros, izmantojot dažādus iesniegšanas veidus, tiek iesniegti pat atšķirīgi skaitītāju rādījumi. Gadījuma, ja klients viena mēneša laikā iesniegs rādījumus vairākkārt, tad rādījumi tiks reģistrēti atbilstoši noteiktajai prioritārajai kārtībai:

  1. E-pārvaldnieks
  2. SMS;
  3. Terminālis;
  4. Rakstveidā aizpildītas veidlapas.

Jaunās vortāla versijas ieviešanas laikā iespējamas nelielas tehniskas kļūmes, par ko aicinām vortāla lietotājus mūs informēt, lai uzņēmuma speciālisti tās varētu operatīvi novērst. Kā arī sākotnēji nebūs aktīva tāmju un pārskatu sadaļa, taču tuvākajā laikā to plānots pilnveidot un aktivizēt.

Mēs esam pateicīgi saviem klientiem par pacietību un sadarbības izrādīšanu, izvēloties alternatīvus pakalpojumu saņemšanas variantus, kamēr mēs strādājām pie e-pārvaldnieka uzlabošanas!