Informācijas tālrunis: 8900

Jumta seguma atjaunošana Ozolciema ielā

2016-08-24

Šī gada jūnijā,  turpinot plānveida remontdarbu izpildi, atjaunojot dzīvojamo māju jumtus, – izmantojot uzkausējamo  ruļļmateriālu, –  tika paveikti jumta atjaunošanas darbi ēkai Ozolciema ielā.

Remontdarbu laikā tika veikts  daļējs  izdrupušo dzelzsbetonu jumta paneļu  remonts, tika hermetizēts jumta sadurvietas, uzkausējamo ruļļmateriālu seguma ieklāšana, jumta lūku nomaiņa, cilvēku drošības barjeru remonts (bojāto barjeru nostiprināšana, gruntēšana un krāsošana), kā arī ventilācijas izvadu ar jumtiņu montāža.

Remontdarbu izmaksas bija ap 19 000 eiro, ar iedzīvotāju uzkrājumu ap 0,16 eiro uz vienu dzīvokļa īpašuma platības m2 (EUR/m2), 36 mēnešu laikā.

Kopumā 2016. gadā ir plānots veikt jumtu atjaunošanas remontdarbus 187 mājām! Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam jumta remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Vairāk bilžu iespējams apskatīt FOTOGALERIJĀ.