Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kā palīdzēt bezsaimnieka kaķiem

2020-05-26

Kaķi jau izsenis ir ne tikai Rīgas, bet arī jebkura pagalma simbols. Tomēr bieži vien tieši šie dzīvnieki ir par iemeslu, kādēļ izceļas domstarpības starp kaimiņiem – vieniem traucē, citiem nē, daļai ir vienalga, kas notiek ar bezsaimnieka kaķiem. Daudzi „dzīvnieku mīļi” pie kāpņu telpu durvīm vai zem dzīvokļu logiem rada antisanitārus apstākļus – met ēdienu ārā pa logiem, pie ieejas vai logiem atstāj netīras bļodiņas. Ēdiena pārpalikumi nelāgi ož, kā arī pievilina citas radības – vārnas, kaijas, ežus, pat žurkas. Piebarotie kaķi sāk vairoties, sāk dziedāt “serenādes” zem logiem, iezīmēt teritoriju. Kas jāņem vērā, lai, rūpējoties par šiem dzīvniekiem, cilvēki būtu saticīgi, bet kaķi – laimīgi?

Kaķu barošana

Neviens normatīvais akts neaizliedz barot dzīvniekus pie daudzdzīvokļu mājām, tomēr mājas iedzīvotājam, kurš to dara, jārūpējas, lai pēc dzīvnieku barošanas vide paliek tīra. Taču, ja iedzīvotāji ievēro, ka šī persona, kas regulāri baro kaķus, bet pēc barošanas nesavāc trauciņus un ēdienu pārpalikumus, aicinām vispirms rast risinājumu ar kaimiņu mierīgu pārrunu ceļā. Ja tas neizdodas – par situāciju informēt pašvaldības policiju, norādot konkrētu adresi vai vietu. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 paredz aizliegumu publiskās vietās spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās. Pārtikas produktu atliektu izmešana, to skaitā veicot kaķu barošanu, var tikt atzīta par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā, par ko var uzlikt sodu līdz 71 eiro.

Kaķu mājas

Bieži vien kaķu mīļotāji, rūpējoties par dzīvnieku labklājību, izmitina tos dzīvojamās mājas koplietošanas telpās, piemēram, pagrabā. Tomēr ne visi mājas iedzīvotāji ir apmierināti par šādu situāciju, jo dzīvnieki ne tikai nokārtojas koplietošanas telpā, bet, asinot nagus, bojā cauruļu siltumizolāciju, kā rezultātā tiek bojāts arī kopīpašums. Kaķu mājas uzstādīšana atrisinātu šo situāciju – kaķiem būtu  vieta, kur mitināties un tiktu pabaroti, un kaimiņu starpā valdītu saticība.  Taču, lai uzstādītu kaķu māju, nepieciešams dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (50% + 1 dzīvokļa īpašniekam jānobalso PAR), kā arī nepieciešams finansējums darbu izpildei – tas var būt esošais mājas finansiālo līdzekļu uzkrājums vai jauna uzkrājuma veidošana. Mūsu mājas lapas sadaļā “KLIENTIEM – KOPĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANA” pieejami kopsapulču un aptaujas dokumentu paraugi, kā arī apraksts kā sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci vai veikt aptauju, lai pieņemtu kopīgu lēmumu.

Kaķu sterilizēšana

Lai samazinātu bezsaimnieka kaķu skaitu Rīgas dome īsteno bezsaimnieka kaķu kontroles programmu, kura ietvaros pilsētas klaiņojošie kaķi tiek sterilizēti. Notvertos kaķus apskata veterinārārsts – slimos, neārstējamos iemidzina, savukārt veselos sterilizē, vakcinē pret trakumsērgu un atgriež dzīvesvietā. Lai saņemtu pakalpojumu, jāaizpilda iesnieguma veidlapu, kurā informē par bezsaimnieka kaķu koloniju un izsaka vēlēšanos, lai tiktu veikta kaķu sterilizācija, kā arī norāda, ka ir nepieciešams kaķu ķērājs. Iesniegumus par sterilizāciju izskata un apkalpo rindas kārtībā. Plašāku informāciju par šo pakalpojumu var iegūt portālā www.eriga.lv.

Veterinārstu pakalpojumi mazturīgajiem Rīgas iedzīvotājiem

Mazturīgie Rīgas iedzīvotāji var sterilizēt vai iemidzināt savus mājdzīvniekus bez maksas. Taču ne vairāk kā divus dzīvniekus uz katru personu. Lai to izdarītu, nepieciešama izziņa no Rīgas Sociālā dienesta, kas apliecina iedzīvotāja maznodrošinātā vai trūcīga statusu. Plašāka informācija atrodama ŠEIT.