Informācijas tālrunis: 8900

Kā saņemt finansējumu restaurācijai, ja jūsu māja ir kultūras piemineklis?

2018-01-09

Daudzi rīdzinieki paši nezina, ka dzīvo mājās, kas ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļi vai atrodas to apbūves aizsardzības teritorijās, kā arī nav informēti par iespējām saņemt naudas līdzekļus, piemēram, balkonu vai logu restaurācijai.

2018. gadā kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējumam, pašvaldība ir paredzējusi 900 000 eiro.

Šī suma ir trīs reizes lielāka par to, kas šim mērķim tika piešķirta 2017. gadā, bet arī pretendentu uz finansējuma saņemšanu ar katru gadu ir arvien vairāk.

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, 2017. gada 10. novembrī apstiprināja nolikumu, Rīgas domes atklātā konkursa līdzfinansējuma piešķiršanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai. Šogad, lai paplašinātu finansējuma saņēmēju loku, ir nedaudz mainīti nosacījumi dalībai programmā:

  • paplašināta teritorija. Ja agrāk programmā varēja piedalīties tikai mājas, kuras atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā un kultūras pieminekļi (vietējas vai valsts nozīmes), tad nākamgad uz finansējumu var pretendēt mājas, kuras atrodas to apbūves aizsardzības teritorijās visā Rīgā, kopā aptuveni 19 teritorijas.
  • ieviesti ierobežojumi, ņemot vērā ēkas būvniecības gadu. Ja māja nav kultūras piemineklis, bet atrodas tā aizsardzības teritorijā, tad, lai pretendētu uz finansējumu, tai jābūt celtai līdz 1940. gadam.
  • palielināta līdzfinansējuma summa. Konkursā varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro (līdz šim tika piešķirti tikai 14 000 eiro).
  • var piedalīties mazajā līdzfinansējuma programmā un atjaunot atsevišķus fasādes fragmentus – jumtus, durvis, balkonus. Ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai līdzfinansējums būs līdz 5 000 eiro (50% līdzfinansējums).
  • līdzfinansējums pieejams arī mājas fasādes dekoratīvā apgaismojuma uzstādīšanai.

Galvenais noteikums, lai piedalītos programmā – objektam pēc restaurācijas ir jābūt publiski pieejamam. Tas nenozīmē, ka dzīvoklis vai māja ir jāpārveido par muzeju, uz kuru nāks liels interesentu skaits. Bet, ja tiek restaurēta, piemēram, kāpņu telpa vai iekšpagalms – tiem ir jābūt apmeklētājiem pieejamiem vismaz diennakts gaišajā laikā.

Dalība programmā sniedz vairākas citas priekšrocības. Piemēram, restaurācijas darbu laikā būvuzņēmējiem nav jāmaksā nodoklis par sastatnēm. Tāpat, pēc darbu pabeigšanas restaurētā māja var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Ja veikta renovācija, atlaide ir līdz pat 45%, ja tā ir koka māja – līdz 70%, bet, ja ir uzstādīts dekoratīvais apgaismojums – līdz 90%.

Seminārā izskanēja daudz jautājumu, kas saistīti ar māju restaurāciju. Piemēram: ja māja ir sadalīta korpusos, vai katrs no šiem korpusiem var pretendēt uz finansējumu atsevišķi, kā programmā piedalīties daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, cik dzīvokļu īpašnieku balsu jāiegūst, lai varētu veikt restaurāciju, vai ir iespējams saremontēt tikai savu balkonu vai nomainīt tikai savus logus, kā uzzināt, vai tava māja atrodas nepieciešamajā teritorijā, kad tiek pārskaitīta nauda par dalību programmā – “pirms” vai “pēc”?

Atbildes uz jautājumiem, kā arī papildus informāciju par programmas dalības noteikumiem, kā arī par nepieciešamo dokumentāciju var uzzināt portālā www.atjauno.riga.lv. Speciālista konsultāciju iespējams saņemt personīgi Rīgas domes Īpašuma departamentā.

Īpašuma departamenta darba laiki:

Pirmdienās: 8:30 – 18:00
Otrdienas: 8:30 – 17:00
Trešdienās: 8:30 – 17:00
Ceturtdienās: 8:30 – 17:00
Piektdienās: 8:30 – 16:00
Pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīgā, LV-1050
Tālrunis: 67026138
E-pasts: di@riga.lv

Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, taču tas īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas. Līdzfinansējuma piešķiršanu administrēs Rīgas domes Īpašuma departaments.

2017. gadā Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai kopumā bija 658 382 eiro. Rīgas domes atklātajā konkursā „Līdzfinansējuma piešķiršana kultūras pieminekļu saglabāšanai” pavisam pieteicās 92 pretendenti, bet par nolikuma prasībām atbilstošiem tika atzīts 71 projekts.

Projekta pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai 2018. gadā var iesniegt līdz  2. martam.

Projektu iesniegumus plānots izvērtēt līdz 2018. gada 2. maijam.