Informācijas tālrunis: 8900

Kādēļ tiek veiktas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes?

2020-06-05

Lai sagatavotos nākamajai apkures sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, kurām plīstot ziemā, nebūtu pieejams karstais ūdens un apkure, AS “RĪGAS SILTUMS” vasaras laikā veic siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, tādējādi rīdziniekiem konkrētās dienās, noteiktos rajonos īslaicīgi nav pieejams karstais ūdens.

AS “RĪGAS SILTUMS”, kā atbildīgs un ilgtspējīgs uzņēmums, šiem tehniski nozīmīgajiem un apjomīgajiem pasākumiem gatavojas savlaicīgi, saskaņojot savus plānus ar citām saistītajām organizācijām, iestādēm un apsaimniekotājiem. Uz hidraulisko pārbaužu laiku ir koncentrēti visi atbildīgie darbinieki un apakšorganizācijas, lai nekavējoties novērstu plīsumus siltumtīklos. Darba process tiek organizēts maiņās, diennakts režīmā.

Datumu izvēle vienmēr ir sarežģīts jautājums. Hidraulisko pārbaužu datumu noteikšana tiek veikta jau vismaz pusgadu pirms pašām pārbaudēm, jo līdz tām ir jāpaveic virkne aktivitāšu, lai pārbaudes būtu drošas, un mērķtiecīgi tiktu atklāti bojājumi siltumtīklos.

Pirmkārt, parasti hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas vasarā, jo tad karstā ūdens trūkumu ir daudz vieglāk pārvarēt.

Otrkārt, jāsalāgo, lai hidrauliskās pārbaudes nenotiktu arī ar kādiem nozīmīgiem sporta vai kultūras pasākumiem, piemēram, Dziesmu un deju svētkiem.

Treškārt, hidraulikas norisei Daugavas labajā krastā, lai siltumtīklos sasniegtu un uzturētu nepieciešamo spiedienu, darbā arī noteikti jābūt TEC. Tātad svarīgi iekļauties laika periodā, kad TEC strādā un tajos netiek veikti nepieciešamie uzturēšanas remontdarbi vai apkopes.

Ceturtkārt, savlaicīgi jāsaskaņo un jāvienojas par katru ēku ar tās apsaimniekotāju, lai katra ēka tiktu droši atslēgta no AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīkliem. Pretējā gadījumā, ēkā ienākot 16 atmosfēras lielam spiedienam, var tikt bojāts siltummezgls.

Piektkārt, jāinformē apsaimniekotāji, rīdzinieki par hidrauliskajām pārbaudēm.

Katrs no šiem soļiem ir ļoti būtisks, lai hidrauliskās pārbaudes būtu drošas un mēs pārliecinātos par siltumtīklu stāvokli, gatavojoties nākamajai apkures sezonai.

Rūpīgi analizējot datus, esam secinājuši, ka brīvdienās karstā ūdens patēriņš no lietotāju puses ir ievērojami mazāks nekā darbdienās. Tas skaidrojams ar to, ka brīvdienās nestrādā liela daļa iestādes un uzņēmumi, ievērojama daļa iedzīvotāju brīvdienās izbrauc no pilsētas, savukārt pilsētā palikušie tik aktīvi neizmanto karsto ūdeni kā darbdienās. Tādēļ šai apjomīgajai hidrauliskajai pārbaudei izvelēta pēdējā nedēļas darbdiena.

Būtiska ir sadarbība ar ēku inženierkomunikāciju apkalpotājiem, lai savlaicīgi atklātu bojājumu vietas un pēc pārbaudes nodrošinātu karstā ūdens padevi.

Ja tiks atklāti bojājumi, nepieciešamie defektu novēršanas darbi pārsvarā tiek veikti nekavējoties, neatkarīgi  no tā, vai tā ir darbdiena vai brīvdiena. Bojājuma novēršanas darbi tiek organizēti, lai maksimāli tie tiktu paveikti brīvdienās, un, uzsākot jauno darba nedēļu, būtu pieejams karstais ūdens.

Jāatzīmē, ka kopumā 60% AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu ir nomainīti, aprīkoti ar signalizāciju un atrodas labā stāvoklī, tāpēc Rīgā ir rajoni, kuros vairs šādas hidrauliskās pārbaudes netiek veiktas katru gadu, bet nu jau ar gada līdz pat 4 gadu pārtraukumu.

Informāciju sagatavoja:
AS “RĪGAS SILTUMS”
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Linda Rence