Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kalnciemas ielā 106, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 22.decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kalnciema 106” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 551 022,46 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 551 022,47 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalnciema ielā 106, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Kalnciema ielā 106, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1973. gadā. 103.sērijas ēka. Ķieģeļu mūra gala sienas un nesošās starpsienas, vieglbetona paneļu fasādes sienas, koka vairoga starplogu pildījums, dzelzsbetona pārsegumi,. Savietotais dzelzsbetona konstrukciju jumts veidojot tehniskos bēniņu. Zem ēkas ir pagrabs. Ēka sastāv no 2 savstarpēji nobīdītiem korpusiem, ēkas rietumu gala siena piekļaujas blakus ēkai. Ēkā ir 56 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 3078,95 m2, kopējā dzīvokļu platība 3074,20 m2.

2023.gada 18.oktobrī ēka ir nodota ekspluatācijā pēc atjaunošanas darbiem. Projekta summa ir EUR 1 102 044,93 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pagraba pārseguma un bēniņu siltinājums
 • Jumta seguma montāža – Uzklāt jaunu bitumena ruļļa materiāla segumu 2 kārtās
 • Lodžiju atjaunošana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Kāpņu telpu apdare, kosmētiskais remonts
 • Lieveņi, ārējās kāpnes un margas
 • Apkures sistēmas atjaunošana
 • Ūdensapgādes  sistēmas montāža
 • Kanalizācijas sistēmas montāža
 • Lietus kanalizācijas montāža
 • Zibens aizsardzības sistēmas montāža

Darbi veikti 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 04. aprīlī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 1 039 691,97, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Kalnciema 106”
 • Projektētājs: SIA “Artemi”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Būvdarbu sistēmas”
 • Būvuzraugs: SIA “ZK Pils”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 72,59 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 58,13 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai