Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kāpēc palielinājusies summa par atkritumu izvešanu?

2020-04-30

Maksa par atkritumiem, līdzīgi kā citas rēķina sadaļas par sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma. Tieši izvestais atkritumu apjoms (Rīgā tas tiek mērītos kubikmetros) veido aprēķinu, kas atspoguļojas rēķinos.

Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Latvijā ārkārtējās situācijas laikā liela daļa Rīgas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki strādā un bērni mācību vielu apgūst attālināti – savā dzīvesvietā. Tas nozīmē, ka, pavadot vairāk laika mājās, tiek saražots lielāks apjoms atkritumu, kas pēc tam nonāk mājas piesaistītajā atkritumu konteinerā, nekā apstākļos, kad pa dienu vecāki ir darbā un bērni – skolā, interešu nodarbībās, sportā utt. Jau no marta vidus daļai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām ir palielināts konteineru skaits vai izvešanas biežums. Tas atspoguļojas arī rēķinos.

Līdzīga situācija veidojas ar patērētā ūdens apjomu, kā dēļ rodas arī pieaugošā ūdens starpība, kas pārsniedz iepriekšējo mēnešu vidējos rādītājus.