Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Kārtība izlīguma slēgšanai par parādu samaksu

2012-07-01

No 2012. gada 2. jūlija līdz 31. decembrim iespējams noslēgt izlīgumu par parādu samaksu, nemaksājot aprēķinātos līgumsoda procentus vai nokavējuma procentus. Šāda iespēja ir ikvienam uzņēmuma klientam – fiziskajai personai, kurai ir parādi par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sniegtajiem pakalpojumiem.

Noslēdzot izlīgumu, tiks sastādīts parāda pamatsummas samaksas grafiks ar maksimālo termiņu līdz 24 mēnešiem.

Lai noslēgtu izlīgumu, parādniekam jāiesniedz aizpildīta izlīguma pieteikuma veidlapa, kura ir pieejama uzņēmuma interneta mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv vai SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centros.

Aizpildītu izlīguma pieteikuma veidlapu, kopā ar īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta:

Zemesgrāmatas nodalījuma izraksta;

Valsts zemes dienesta apliecības;

mantojuma apliecības;

pirkuma līguma vai tiesas nolēmuma kopiju jāiesniedz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izlīguma sagatavošanai.

Izlīguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt uzņēmuma Klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt pa pastu.

Pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmums sagatavos izlīgumu un pa pastu nosūtīs no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” puses parakstītus divus līguma eksemplārus.

No tiem viens eksemplārs 30 dienu laikā jāatsūta pa pastu uz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi Rīga, Mārtiņa iela 7, LV-1048 vai jāiesniedz jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Izlīgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījis parādnieks, un tas ir reģistrēts uzņēmumā. Ja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 30 dienu laikā nesaņems parādnieka parakstītu izlīgumu, tas netiks reģistrēts un nestāsies spēkā.

Parāda summai līdz Ls 100, ja parādnieks to vēlas segt viena līdz trīs mēnešu laikā, pēc pieteikuma aizpildīšanas izlīgums netiek gatavots un soda nauda tiek dzēsta uzreiz pēc parāda samaksas.

Ja parāda summa pārsniedz Ls 3000, uzņēmums ar parādnieku slēgs notariālā kārtībā apstiprinātu izlīgumu.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izlīgumu slēgšanas procedūru iespēju robežās vienkāršos. Tomēr, ja apjomīgā izlīgumu slēgšanas sākuma posmā saskarsieties ar mazliet garākām rindām, problēmām saziņā ar uzņēmuma darbiniekiem, lūgums būt pacietīgiem un atcerēties, ka tiesības noslēgt izlīgumu un vienoties par līgumsoda dzēšanu klientiem saglabājas līdz 2012. gada 31. decembrim.

Līgumsoda vai nokavējuma procentu summa tiks dzēsta pēc pilnīgas izlīguma izpildes, t.i. – pēc pilnas pamatparāda summas samaksas.

Pielikumā: izlīguma pieteikuma veidlapa, paraugs izlīguma pieteikuma veidlapas aizpildīšanai; paraugs izlīgumam līdz 100 Ls

“Rīgas namu pārvaldnieks” kontakti izlīgumu slēgšanai:

 1. Purvciems – D.Brantkalna iela 21, 2.stāvā
 2. Pļavnieki – A.Deglava iela 106/4, 1.stāvā 11.kab.
 3. Daugava – Aglonas iela 39 2.stāvā
 4. Jugla – Brīvības gatve 430 A 2.stāvā 27.kab.
 5. Valdemārs – Valdemāra iela 106/108
 6. Centrs – E.Birznieka-Upīša iela 11
 7. Sarkandaugava – Tilta ielā 11/1 1.stāvā
 8. Vecmilgrāvis – Baltāsbaznīcas iela 52 2.stāvā 27.kab.
 9. Kurzeme – Mārtiņa iela 7 1.stāvā 203.kab.
 10. Kurzeme – Buļļupe Gobas iela 6A
 11. Zemgale – Smiļģa iela 46 4.stāvā 418.kab.