Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Līdz nedēļas beigām apkurei pieslēgs visas RNP klientu dzīvojamās ēkas

2018-10-09

Līdz nedēļas beigām apkurei pieslēgs visas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientu dzīvojamās ēkas, savukārt līdz 9. oktobra plkst. 14.00 apkure pieslēgta 2590 RNP pārraudzībā esošajām ēkām. Apkures pieslēgšanu nodrošina 250 RNP, AS “Rīgas siltums” un PS “Siltumserviss Rīga” darbinieki, strādājot bez brīvdienām. Jau iepriekš informējām, ka pieslēgšana siltumam RNP ēkām tiks veikta līdz 20. oktobrim. Šobrīd plānots pieslēgšanu pabeigt ātrāk, ēkas bez tehniskām problēmām pieslēdzot līdz šīs nedēļas beigām.

Ņemot vērā kopējo ienākošo RNP klientu jautājumu skaitu par pieslēgšanu apkurei, kā arī ienākošo pieprasījumu apjomu apkures sistēmu atgaisošanai aizvadītajā nedēļā, šodien notika RNP un PS “Siltumserviss Rīga” atbildīgo darbinieku sanāksmes. To laikā tika lemts, kā risināt situāciju, kad uzņēmuma klientu pieprasījumu skaits pārsniedz RNP un PS “Siltumserviss Rīga” telefoncentrāļu kapacitāti.

Tā kā apkures pieslēgšanas sistēmas darbība nostabilizējas vidēji 2 nedēļu laikā pēc pieslēgšanas un temperatūras nostabilizēšanās, bet šajos mainīgajos laika apstākļos, ar augstu diennakts temperatūras svārstības amplitūdu, nevar izslēgt, ka siltumsistēmas darbības stabilizēšanās var ieilgt. Lai pēc iespējas operatīvāk reaģētu uz klientu pieteikumiem, nolemts līdzās esošajiem komunikācijas kanāliem veidot jaunu, ērtu un pieejamu komunikācijas kanālu, aizpildot pieteikumu saitē http://www.siltumserviss.lv/zino/.

Ņemot vērā ienākošo zvanu skaitu, kas desmitkārtīgi pārsniedz ikdienas zvanu apjomu, ko apkalpo gan RNP, gan PS “Siltumserviss Rīga”, pirmais uzdevums ir no rītdienas (10.10.18.) saitē http://www.siltumserviss.lv/zino/ nodrošināt automatizētu informācijas iesniegšanas formu par problēmām ar siltumapgādi. Tas nozīmē, ka turpmāk, lai pieteiktu problēmu, kas saistīta ar siltuma nodrošināšanu apkures sezonas sākumā, pietiks ievadīt informāciju šajā formā. Protams, informācija tiks pieņemta arī telefoniski, bet vairs nebūs obligāti jāzvana ne RNP operatoriem, ne PS “Siltumserviss Rīga” operatoriem.

Lai uzlabotu iespējas operatīvi reaģēt uz izmaiņām ēku siltumsistēmā, sanāksmē uzdots PS “Siltumserviss Rīga” nekavējoties papildināt esošās siltumtīklu uzraudzības sistēmas ar jauniem tehniskiem līdzekļiem.

Tas saistīts ar faktu, ka jau pēc 1. septembra, kad tika pārtraukta RNP māju siltumsistēmu izlaišana, vairākos simtos ēku patvarīgi notikusi siltumsistēmas iztukšošana, apgrūtinot un krasi paildzinot pieslēgšanu siltumapgādei. Lai mazinātu iespēju šādiem gadījumiem atkārtoties nākotnē, nolemts siltumapgādes sistēmas aprīkot ar automātiskai apziņošanas sistēmai pieslēgtiem spiediena devējiem. Tas ļaus ne vien konstatēt nelikumīgu iejaukšanos siltumsistēmas darbā un operatīvi apzināt cilvēkus, kuri to veikuši, bet arī ļaus nākotnē operatīvāk reaģēt uz siltumsistēmas avārijām.

Jāatzīmē, ka gandrīz visām ēkām, izņemot ēkas ar tehniskām problēmām, sistēmu atgaisošana tiks pabeigta līdz 22. oktobrim.

Atgādinām, ka lielākā daļa RNP pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu darbojas, pamatojoties uz automatizēto siltummezglu iestatījumiem. Tas nozīmē, ka paaugstinoties gaisa temperatūrai, tiek samazināta apkures temperatūra. Sekojoši katrai mājai apkures sistēma regulējas automātiski, atbilstoši āra gaisa temperatūrai. Uzsākot apkures sezonu, gan ir jārēķinās ar to, ka ēkai ir nepieciešams laiks, lai uzsiltu.