Informācijas tālrunis: 8900

Liftu Alianse izpilda līgumu ar aizkavēšanos, radot neērtības RNP klientiem

2020-05-05

Viens no pārvaldnieka uzdevumiem ir nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, tādēļ ir ļoti satraucoša pēdējo mēnešu tendence, kas saistīta ar liftu izmantošanu – vairākās daudzdzīvokļu mājās tiek pārtraukta liftu lietošana. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) secinājis, ka SIA “Liftu Alianse”, ar kuru noslēgts līgums par liftu apkopi un nepieciešamo remontdarbu veikšanu, ilgstoši neizpilda noslēgtā līguma nosacījumus. Tiek kavētas liftu tehniskās apkopes un nepieciešamie remontdarbi, kas jāveic atbilstoši Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, tos veicot stingri noteiktos termiņos un piesaistot atbilstošas kvalifikācijas personālu.

Nepieciešamo darbu izpildes kavēšana rada būtiskas neērtības RNP klientiem, kuri nereti spiesti ar kājām doties uz piekto, septīto, devīto un arī augstākiem stāviem, jo liftu ekspluatācija ir pārtraukta. Paradoksāli, taču SIA “Liftu Alianse” pārstāvji RNP klientiem norāda, ka problēmas darbu veikšanai ir saistītas ar viņu sniegto pakalpojumu apmaksu. Informējam, ka SIA “Liftu Alianse” maldina mūsu klientus, jo šā gada janvāra, februāra un marta rēķini apmaksai tika iesniegti tikai 24. aprīlī, kā arī aprīļa beigās iesniegtie rēķini neatbilst līgumā noteiktajiem nosacījumiem, tādējādi traucējot to apmaksāšanu arī šobrīd.

Ņemot vērā esošo situāciju ar līguma nosacījuma izpildi, plānoto darbu aizkavēšanos un radītās neērtības klientiem, RNP rūpīgi izvērtē visus līguma aspektus, tai skaitā arī paveiktos darbus un to apjoma atbilstību noslēgtajam līgumam. Pēc rūpīgas visu aspektu analīzes, netiek izslēgts, ka līgums tiks uzteikts.