Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Mājas pilnvarotais pārstāvis – stabilas sadarbības pamats!

2014-09-02

Augusta beigās mācībām gatavojās ne tikai skolnieki un studenti, bet arī māju pilnvarotie pārstāvji jeb māju vecākie.

Š.g. 28. augustā veiksmīgi noslēdzās SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) rīkoto māju pilnvaroto pārstāvju, dzīvokļu īpašnieku biedrību locekļu un citu aktīvu māju pārstāvju apmācību 1. posms. Astoņus darba dienu vakarus RNP speciālisti un dzīvojamo māju pārstāvji pulcējās, lai apspriestu savstarpējas sadarbības pamatprincipus un vadlīnijas, kā arī saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, piemēram: Kādi likumi un saistošie noteikumi ir jāpārzina? Kā dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemt lēmumus pārdomāti? Kā pareizi noformēt dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulces lēmumus?

RNP atbalsta dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju iniciatīvu un iesaistīšanos mājas pārvaldīšanas procesos, nodrošinot pilnvarotus pārstāvjus ar bezmaksas RNP organizētu apmācību kursiem, prioritāru apkalpošanu uzņēmuma Klientu apkalpošanas centros, ar materiāltehnisko nodrošinājumu pēc nepieciešamības u.c. priekšrocībām.

Vēlamies izteikt pateicību visiem apmācību dalībniekiem, it sevišķi RNP iecirkņa „Ziemeļi” dzīvokļu īpašniekiem/māju pārstāvjiem!

Dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju jeb māju vecāko apmācību kursam iespējams pieteikties, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi majuvecakajiem@rnparvaldnieks.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un dzīvojamās mājas adresi, pielikumā pievienojot pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopiju.