Informācijas tālrunis: 8900

Mājas siltummezgla attālinātā vadība var panākt siltumenerģijas ekonomiju

2017-07-04

2016.gada decembrī uzsākta pilotprojekta īstenošana, kura ietvaros 35 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ieviesta siltummezglu attālinātā vadība. Piecu mēnešu laikā ar precīzāku un biežāku siltummezglu parametru korekciju sasniegta siltumenerģijas ekonomija vidēji 5,8%.

Pilotprojekta ietvaros 35 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, izvērtējot un salīdzinot siltumenerģijas patēriņu (tiek ņemta vērā āra gaisa temperatūras un apkures dienu korekcija) 2016.gada un 2017.gada periodā no janvāra līdz maijam, ieviešot jauno attālinātās vadības sistēmu, sasniegta siltumenerģijas ekonomija vidēji 5,8% apmērā.

Kopējais ietaupījums 35 dzīvojamās mājās, ņemot vērā uzstādīšanas un abonēšanas maksu no uzstādīšanas brīža līdz 2017. gada aprīļa beigām, ir aptuveni 21 tūkst. EUR (bez PVN). Turklāt 29 dzīvojamām mājām sistēmas uzstādīšanas un abonēšanas izmaksas, ņemot vērā siltumenerģijas ietaupījumu, ir atmaksājušās aptuveni 5 mēnešu laikā.

Gadījumā, ja dzīvojamās mājas kopība vēlas pieteikties šādas sistēmas uzstādīšanai, dzīvokļu īpašnieku kopībai nepieciešams pieņemt kopības lēmumu un iesniegt to jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem vai iesūtīt to pa pastu. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju par mājas siltummezgla attālinātās nolasīšanas sistēmas uzstādīšanas iespējām un izmaksām iespējams saņemt, vēršoties pie RNP teritoriālā iecirkņa galvenā inženiera pieņemšanas laikā.