Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Māju finanšu pārskati jau ir pieejami!

2016-04-11

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klienti jau no 2016.gada 8.aprīļa var iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2015.gadu. Pārskati pieejami gan elektroniski – dzīvokļu īpašniekam autorizējoties vortālā www.e-parvaldnieks.lv, gan arī klātienē – uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centros visā Rīgas pilsētā. Kā arī līdz šī gada aprīļa beigām lielākajai daļai dzīvokļu īpašnieku* māju pārskati par iepriekšējo gadu tiks nosūtīti arī drukātā formā, ievietojot pastkastītēs.

Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārskatā par iepriekšējo gadu norādīta svarīga informācija, gan saņemto maksājumu un izlietoto finanšu līdzekļu (ieņēmumu un izdevumu) kopsumma, gan arī sadalījums pa pozīcijām – kāds ir mājas finanšu līdzekļu atlikums, kā arī kāds ir mājas dzīvokļu īpašnieku parāds u.tml. Klientu ērtībām ikgadējos pārskatos ir norādīts arī faktiskais finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem remontdarbiem.

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības par mājas pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo gadu, aicinām vērsties klātienē – RNP klientu apkalpošanas centros, vai elektroniski – nosūtot e-iesniegumu uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

*Drukātā formā mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2015.gadu tiks ievietots pastkastītēs visiem dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, izņemot to māju dzīvokļu īpašniekiem, kuru pārvaldīšanai noslēgti individuāli pārvaldīšanas līgumi – pārskati tiks nodrošināti līgumā noteiktajai personai.