Informācijas tālrunis: 8900

Māju Ozolciema ielā 18 iespējams atjaunot par pusi cenas

2017-10-04

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apsaimniekotās dzīvojamās mājas Ozolciema ielā 18, Rīgā, kurā dzīvo teju 400 ģimenes, atjaunošana, piesaistot Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu 50% apmērā, ir dzīvokļu īpašniekiem pašreiz finansiāli visizdevīgākā ēkas atjaunošanas forma. Turklāt šādas ES nodrošinātas iespējas nākotnē – pēc ALTUM programmas noslēguma 2022.gadā (vai finansējuma izlietojuma gadījumā citu māju lielas aktivitātes dēļ visā Latvijā – pat ātrāk) var arī vairs nebūt, jo pašreiz pieejamā informācija liecina, ka ES šo programmu neplāno turpināt.

Latvijā garākās dzīvojamās mājas atjaunošanai ES līdzfinansējums būtu aptuveni 2 milj. EUR. Lai arī kopējās mājas atjaunošanas izmaksas atbilstoši ALTUM aprēķinam varētu būt mērāmas 4 milj. EUR apmērā, ņemot vērā dzīvojamās mājas kopējo platību (vairāk kā 26 tūkst. m²), atjaunošanas projekta kopējās izmaksas par vienu dzīvokļa īpašuma kvadrātmetru būtu aptuveni 153 EUR. Kas nozīmē to, ka, piemēram, 56 m² dzīvoklim, saņemot ES līdzfinansējumu 50% apmērā, ēkas atjaunošanas darbi kopumā izmaksātu tikai 4284 EUR*.

Attēlā: mājas Ozolciema ielā 18, Rīgā, vizualizācija pirms un pēc atjaunošanas

Ņemot vērā to, ka, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, ievērojami samazināsies siltumenerģijas patēriņš, mājas iedzīvotājiem samazināsies izmaksas par siltumenerģiju. Provizoriskie aprēķini liecina, ka apkures sezonas laikā iedzīvotāji par apkuri maksās par 200-250 EUR mazāk. Izdevumu samazinājums veidojas, pamatojoties uz siltumenerģijas ietaupījumu, tāpat arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā, kā arī apsaimniekošanas maksas samazinājumu. Tātad dzīvojamās mājas Ozolciema ielā 18, Rīgā, kopīpašnieki dzīvotu renovētā, vizuāli pievilcīgā un energoefektīvā mājā, par to nemaksājot vairāk kā līdz šim!

Īstenojot mājas atjaunošanu, tiks veikta ārsienu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, mājas apmales atjaunošana, pamatu hidroizolēšana, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve no apmales, apkures un karstā ūdens cauruļvadu nomaiņa un siltināšana, lodžiju paneļu stiprināšana un pārbūve, liftu celšanas mehānismu un visu kabīņu atjaunošana, kā arī citi darbi, kuri ievērojami uzlabos dzīvojamās mājas ilgtspēju un samazinās dzīvokļu īpašnieku maksājumus par īpašuma uzturēšanu nākotnē. Palielināsies arī dzīvokļu īpašumu tirgus vērtība. Atjaunotai mājai turpmākos desmit gadus tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļu atlaide 90% apmērā.

Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma, šī gada oktobrī dzīvojamā mājā Ozolciema ielā 18, Rīgā, tiks veikta kopīpašnieku aptauja lēmuma pieņemšanai par tehniskās dokumentācijas pasūtīšanu. Ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki plānotajā dzīvokļu īpašnieku aptaujā ar 2/3 balsu lems “PAR” – pēc dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas būs iespējams noteikt precīzas projekta realizācijas izmaksas, vienojoties ar mājas kopīpašnieku pilnvarotajiem pārstāvjiem par ēkai veicamajiem remonta darbiem. Projekta ietvaros būs iespējams veikt būtiskus un mājai nepieciešamus atjaunošanas un uzlabošanas darbus, no kuriem liela daļa jau ir iekļauti dzīvojamās mājas remontdarbu plānā nākamajiem gadiem, un dzīvokļu īpašnieku kopība tiem veido uzkrājumu.

Ja kopīpašnieki izvēlēsies dzīvojamo māju atjaunot pakāpeniski, neizvēloties šo iespēju piedalīties ALTUM programmā, tad ES līdzfinansējumu 50% apmērā veicamajiem remontdarbiem kopīpašnieki saņemt vairs nevarēs. Aplēses liecina, ka bez ES līdzfinansējuma 50% apmērā kopīpašniekiem būs nepieciešami vismaz 70 gadi, lai uzkrātu to finanšu līdzekļu apjomu, kas nepieciešams dzīvojamās mājas remontiem, turklāt darbi šajā periodā tiks veikti pakāpeniski. Turpretī ES līdzfinansējuma programmas ietvaros visi remontdarbi tiks veikti uzreiz, un veikto darbu apmaksa – turpmāko 15 gadu laikā.

Vispārējai informācijai: Dzīvojamā māja celta pirms 28 gadiem – 1989.gadā. Ņemot vērā ēkas celšanas laikā izmantotos vēsturiskos tehniskos risinājumus, ēkas ekspluatāciju un ārējo faktoru ietekmi, dzīvojamai mājai jau ir nepieciešams veikt apjomīgus plānveida remontdarbus, lai ne tikai uzturētu ēkas tehnisko stāvokli, bet arī to būtiski uzlabotu. Ēkai celšanas laikā netika paredzēti un piemēroti energoefektīvi risinājumi, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju komfortu un dzīvojamās mājas ekspluatācijas izdevumus.

*Izmaksas noteiktas provizoriski, ņemot vērā citu māju pieredzi līdzīgu projektu realizācijā un konkrētās mājas vajadzības