Informācijas tālrunis: 8900

Neatlieciet uz rītdienu - pieņemiet lēmumu savlaicīgi!

2015-07-02

Straujiem soļiem tuvojas diena, kad LR Ekonomikas ministrijas sagatavotie nosacījumi ERAF līdzfinansējuma saņemšanai tiks apstiprināti. Tāpēc lēmums par mājas renovāciju dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem jau savlaicīgi! Mājas renovācijai ir vairākas priekšrocības – gan ievērojama mājas tehniskā stāvokļa uzlabošana, gan līdzfinansējuma saņemšanas iespēja darbu izpildei.

Lielākā daļa Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir celtas pirms piecdesmit un vairāk gadiem, kad enerģijas cenas bija salīdzinoši zemas siltumenerģijas taupīšanas jautājums nebija aktuāls. Mājas, kas tika celtas ātri un pēc tobrīd pieejamām būvniecības tehnoloģijām, šodien vāji notur siltumu. Turklāt, daudzdzīvokļu sērijveidā būvēto māju siltumnoturību vēl vairāk pasliktināja tolaik izmantotie zemās kvalitātes materiāli un pieļautās celtniecības kļūdas. Rezultātā veidojas kondensāts un pelējums dzīvokļos uz ārējām sienām, konstrukcijām ir liels nolietojums, nepievilcīgs ārējais izskats. Tāpat arī šajās mājās nav veikti nopietni renovācijas darbi kopš to uzcelšanas laika, līdz ar to šo māju kalpošanas laiks tuvojas beigām.

Kāpēc renovēt māju ir izdevīgi?

  • ievērojami samazināti siltuma zudumi
  • mazāki rēķini par izlietoto siltumenerģiju
  • nekustamā īpašuma nodokļa atlaide līdz pat 90%
  • pagarināts kalpošanas laiks
  • vizuāli sakopta māja un uzlabota kopējā pilsētas ainava
  • dzīvokļu īpašumu tirgus vērtības pieaugums
  • kompleksu dzīvojamās mājas renovāciju ir finansiāli izdevīgāk veikt nekā atsevišķus remontdarbus

Attēlā piemērs: nosiltinātās mājas Finiera ielā 15, Rīgā, siltumenerģijas izmaksu ietaupījums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kad māja vēl nebija siltināta.

Mans nams – mana pils 

Ir jāapzinās, ka ēka ir dzīvokļu īpašnieku – mājas iedzīvotāju, kopīpašums, kas nozīmē to, ka ēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanās vai uzlabojumi ietekmē ikvienu mājas iedzīvotāju, tāpēc ir svarīgi izvērtēt, ko darīt tālāk? Izlietot naudu nelietderīgos avārijas remontdarbos, kas nerisina problēmu kopumā? Varētu teikt – likt ielāpu uz ielāpa, kamēr pienāk brīdis, kad ar kārtējo ielāpu iztikt vairs nevar… Vai arī lemt par lietderīgu un ilgtspējīgu risinājumu – dzīvojamās mājas renovāciju?

Dzīvojamo māju tehnisko stāvokli var arī uzlabot, veicot tajā atsevišķus plānveida remontdarbus pa daļām, piemēram, logu nomaiņu koplietošanas telpās, bēniņu siltināšanu, jumta nomaiņu u.c. Šāda risinājuma gadījumā dzīvokļu īpašniekiem vispirms jāveido uzkrājumi nepieciešamajiem remontdarbiem, nereti pat 2-3 gadus vienam remontdarbam. Darbus ir iespējams veikt tikai tad, kad nepieciešamā summa ir pilnībā uzkrāta. Tāpat arī jāņem vērā, ka atsevišķu remontdarbu izmaksas vienmēr būs augstākas, nekā gadījumā, ja tiek veikta kompleksa dzīvojamās mājas renovācija. Turklāt par atsevišķu remontdarbu veikšanu nav iespējams saņemt ES atbalsta finansējumu, savukārt, veicot mājas renovāciju ir iespējams saņemt ES līdzfinansējumu!

Visērtākais un izdevīgākais veids, kā pagarināt dzīvojamo māju kalpošanas laiku – ir veikt dzīvojamās mājas kompleksu renovāciju, veicot visus nepieciešamos energoefektivitātes paaugstināšanas darbus (fasādes, pagraba pārseguma un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta renovācija vai nomaiņa, koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa, siltumapgādes sistēmas renovācija, ventilācijas sistēmas ierīkošana u.c.). Ja dzīvokļu īpašnieki izvēlas šo ceļu, tad šajā gadījumā kredītsaistības uzņemas mājas pārvaldnieks un dzīvokļu īpašniekiem nav ne jāieķīlā savi dzīvokļi, ne arī jāuztraucas par maksājumu sloga pieaugumu.

Attēlā: Dzīvojamā māja Finiera ielā 15, Rīgā.

Būvniecības uzņēmumi, kas nodrošina dzīvojamo māju renovāciju, nereti piedāvā veikto būvdarbu garantiju ilgākam laika periodam – līdz pat 10(!) gadiem, kas ir vairāk kā būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie 2-5 gadi, kas ir ievērojama priekšrocība gadījumos, kad jāveic kādu radušos būvniecības defektu novēršanu.

Renovētās mājās iespējams sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu līdz pat 50-60%, līdz ar to ievērojami samazinās ikmēneša rēķini par apkuri. Papildus dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā apsaimniekotājam maksājums par veiktajiem renovācijas darbiem, taču kopumā dzīvokļu īpašnieki maksā tikpat lielus maksājumus kā pirms dzīvojamās mājas renovācijas, vienlaikus iegūstot skaistu ēku un sakoptu vidi. Kā papildus atvieglojums dzīvokļu īpašniekiem renovētās mājās ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka renovētās mājās, kurās veikti visu fasāžu siltināšanas darbi, desmit gadus tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90% apmērā.

Attēlā: dzīvojamās mājas Finiera ielā 15, Rīgā, siltumenerģijas ietaupījums, salīdzinot ar tuvumā esošajām mājām.

Renovēto dzīvojamo māju īpašnieki ir tikai ieguvēji, jo pieprasījums pēc dzīvokļu īpašumu iegādes vai īres šādās mājās pieaug, turklāt nekustamā īpašuma cena renovētā dzīvojamā mājā ir par ~20% augstāka nekā nerenovētā mājā.

Pēc dzīvojamās mājas renovācijas ievērojami mainās arī dzīvokļu īpašnieku attieksme pret savu kopīpašumu – dzīvokļu īpašnieki kļūst organizētāki turpmāko lēmumu pieņemšanā, pieaug atbildības sajūta, uzlabojas dzīvokļu īpašnieku maksājumu disciplīna par veicamajiem komunālajiem maksājumiem, kā arī dzīvokļu īpašnieki var justies droši par to, ka neradīsies nekādas avārijas situācijas dzīvojamā mājā un nebūs lieki izdevumi to novēršanai. Tāpat arī komunālo pakalpojumu (siltums, ūdensapgāde u.c.) sniedzēji labprātāk veic attiecīgo inženierkomunikāciju uzlabošanu un uzturēšanu tieši renovētajās mājās.

Ieskatam – informācija par dzīvojamo māju renovācijas procesu pieejama ŠEIT, savukārt informācija par nosiltinātajām mājām pieejama ŠEIT.

Lai saņemtu papildus informāciju par mājas renovācijas procesu un iespējām, aicinām Jūs uzdot jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi: siltinasana@rnparvaldnieks.lv.