Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Nenokavē ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju!

2021-06-09

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) lūdz klientus uzmanīgi pārskatīt savus rēķinus – tajos tiek norādīts skaitītāja verifikācijas termiņa datums!

Atgādinām, ka šā gada 7. aprīlī beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija un līdz ar to 3 mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, t. i., līdz š. g. 6. jūlijam, jāveic līdz šim atliktā ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verificēšana tiem skaitītājiem, kuru verificēšanas termiņš beidzās:

 • pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
 • tās periodā;
 • nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

ŪPS verifikācijas termiņu var aplūkot:

 • ŪPS nomaiņas aktā;
 • vortāla e-parvaldnieks.lv sadaļā “Skaitītāju rādījumi”;
 • ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķina apakšdaļā.

Ja pēc 06.07.2021. ŪPS nav nomainīti vai verificēti:

 • nav iespējams iesniegt ikmēneša ŪPS rādījumus;
 • ūdens patēriņš aprēķināts un piestādīts pēc normas, kas noteikta RD noteikumos Nr. 4*, atbilstoši MK noteikumu Nr. 1013 19. punktam**;
 • aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība – ūdens patēriņa starpība dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam, kas noteikta RD noteikumos Nr. 4, un atlikusī ūdens patēriņa starpība daļa tiek sadalīta uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ieskaitot to dzīvokļa īpašnieku, kas nav nomainījis/verificējis ŪPS.

Kur vērsties, lai nomainītu vai verificētu skaitītājus?

No 2020. gada 1. novembra uz nenoteiktu laiku esam pārtraukuši maksas pakalpojumus sniegšanu, tādēļ ŪPS nomaiņu dzīvokļu īpašniekam jāpiesaka pie jebkura sertificēta uzņēmuma, kas veic ŪPS verificēšanu/nomaiņu.

SVARĪGI!

Aicinām ŪPS nomaiņas dokumentus iesniegt savlaicīgi! Līdz mēneša 15. datumam RNP iesniegtie akti/sertifikāti par nomainītajiem/verificētiem ŪPS, datu bāzes sistēmā būs pieejami nākamajā rādījumu iesniegšanas periodā!

ŪPS nomaiņas/verifikācijas aktu un skaitītāju sertifikātus jāiesniedz:

 • sūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
 • atstājot dokumentus tiem paredzētā pastkastē pie SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centriem, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
 • ar pasta starpniecību nosūtot dokumentus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

* Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību”

** Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”