Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Nīcgales ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 17.novembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Nīcgales 21” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 686830.28 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nīcgales ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Nīcgales ielā 21, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1963. gadā. 4-stāvu dzīvojamā mājā (mūra māja) ir 32 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 1317.78 m2, kopējā dzīvokļu platība 1277.10 m2.

Projekta summa ir EUR 1 373 660.56 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana
 • Veco balkonu atjaunošana
 • Bēniņu siltināšana
 • Jumta seguma atjaunošana
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana
 • Iekšējās apkures sistēmas atjaunošana
 • Iekšējo elektrotīklu atjaunošana
 • Citi dažādi darbi

Darbus plānots veikt 2022. – 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 10.februārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 23.decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “LAGRON”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 35 kalendārās nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 1 311 256.43, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Nīcgales 21”
 • Projektētājs: SIA “4E”
 • Būvuzņēmējs: SIA “LAGRON”
 • Būvuzraugs: SIA “LEVARE”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 59.04 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 68.09 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai