Informācijas tālrunis: 8900

Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:

 

Rīgas domes saistošie noteikumi: