Informācijas tālrunis: 8900

Noslēdzoties apkures sezonai, aktualitāti nezaudē ilgstoši neatrisinātas problēmas

2022-05-13

Apkures sezonas noslēgums, diemžēl, nemazina apkures jautājumu aktualitāti. Būtiski ir jautājumi par klientu iespējām norēķināties par aizvadītajā apkures sezonā saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī parādiem pirms apkures pieslēgšanas. Ņemot vērā sarežģīto situāciju energoresursu jomā, ko ietekmē ģeopolitiskā situācija – apkures cenu kāpuma prognozes uz nākamo sezonu ir ļoti skarbas. Lai mazinātu riskus apkures pieslēgšanas jomā, RNP pēdējo 2 gadu laikā vairākkārt ir rosinājis priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, lai nepieļautu situāciju, ka visa māja dēļ atsevišķiem nemaksātājiem var palikt bez apkures. Diemžēl normatīvie akti joprojām nav mainīti.

 

Noslēdzoties apkures sezonai, RNP klienti par šo pakalpojumu AS “RĪGAS SILTUMS”  nav samaksājuši pilnā apjomā – parāds par aizvadīto apkures sezonu ir 3,9 milj. EUR apmērā. Tādējādi līdz ar jauniem apkures sezonas izaicinājumiem, līdzās būs arī sen neatrisinātie jautājumi. Piemēram, ka atbilstoši normatīvajam regulējumam siltuma piegādātājs var nepieslēgt apkuri, ja nav veikts 100% norēķins par iepriekšējās sezonas pakalpojumiem. Pat ja kāds no klientiem ir miris, kādam ir maksātnespēja vai arī cilvēks nav spējis norēķināties un pret viņu tiek vērsta parāda piedziņa, kas prasa vairāk laika par dažiem mēnešiem. Tas ķīlnieka lomā nostāda gan pārvaldniekus, gan tos klientus, kuri neskatoties uz augstiem apkures rēķiniem – tos godprātīgi maksā. Iniciatīva pilnveidot normatīvos aktus aktualizēta jau vairākkārtīgi no pārvaldnieka puses gan Ekonomikas ministrijā, gan Saeimas apakškomisijā. Pozitīvi, ka aizvadītā gada laikā pirmo reizi, sadarbojoties RNP un AS “RĪGAS SILTUMS” ir sākta neatgūstamo parādu norakstīšana.

 

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “RNP kā pārvaldnieks un mūsu klienti esam krietnu daļu no sava mājas darba paveikuši – parāda īpatsvars pret pieaugušo tarifu ir pat samazinājies. Salīdzinot apkures tarifus  un parāda pieaugumu var secināt, ka apkures tarifam pieaugot par gandrīz 60%, parādsaistības ir pieaugušas tikai par 30%. Klientu apzinīgums, sekmīgā komunikācija par apmaksas termiņa iestāšanos, kā arī veiktās preventīvās parādu atgūšanas darbības ir nesušas rezultātu. Par to mūsu klientiem vēlos izteikt pateicību. To gan nevarētu teikt par visiem iesaistītajiem – normatīvo aktu izmaiņas nav notikušas, tāpēc nevaram izslēgt, ka pēc vasaras sekos viena no lielākajām apkures krīzēm Rīgā, jo nav atrisināts gadu desmitiem atliktais jautājums par apkures pieslēgšanu, ko pastiprinās vēsturiski augstākais apkures tarifs. Pretēji solītajam, Ekonomikas ministrija nav veikusi nevienu soli jautājuma sakārtošanas virzienā.”

 

Papildus izmaiņas gaidāmas ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskajā apkopē RNP mājās. Ir izsludināts iepirkums par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem vitāli svarīgo ēkas centrālās apkures sistēmas uzturēšanas pakalpojumu nākamajā apkures sezonā, kad beigsies līgums ar uzņēmumu PS “Siltumserviss Rīga”. Analizējot tirgus situāciju, tika nolemts vēl vairāk paplašināt pretendentu loku, lai, saglabājot pretendentu kvalifikācijas prasības, izvēlētos iespējami profesionālāko pakalpojuma sniedzēju par konkurētspējīgāko cenu. Termiņš, kurā pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus, šobrīd ir pagarināts līdz 30.maijam, lai dotu iespēju pretendentiem vairāk laika sagatavoties. Iepirkums par ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi sadalīts divās daļās – Daugavas labais un kreisais krasts. Pakalpojuma līgums tiks slēgts uz laiku līdz 3 gadiem un iepirkuma provizoriskā līgumcena ir 16 miljoni eiro. Šis iepirkums pēc apjoma varētu būt interesants arī ārvalstu komersantiem – tāpēc ir publicēts arī ES Oficiālajā vēstnesī.

 

Šogad apkures sezona noslēgusies ātrāk kā iepriekšējos gados. Izvērtējot ilgtermiņa laikapstākļu prognozes, šajā pavasarī apkures atslēgšana bija iespējama jau aprīļa mēnesī. Tas nozīmē, ka šīs sezonas pēdējo apkures rēķinu klienti saņems maijā, nevis kā citus gadus – jūnija mēnesī. Kopumā, raksturojot apkures sezonu, laikapstākļi bija dinamiski ar neierasti aukstu decembri – tomēr lielākie izaicinājumi bija saistīti ar biezu sniega segu, ne tik ļoti ar zemu gaisa temperatūru.

 

Kā jau vairākkārt ziņots iepriekš, RNP ieviesis vairāku darbību kopumu, lai veicinātu parādu mazināšanos. Piemēram, Covid-19 laikā Rīgas kapitālsabiedrības nepiemēroja soda naudas, lai nodrošinātu klientu sociālo aizsardzību. Arī šobrīd, līdzīgi kā citās Rīgas kapitālsabiedrībās, soda naudas netiek piemērotas, lai iespējami atbalstītu klientus un ļautu iespējami ātri norēķināties par pakalpojumiem. Kā arī, ja klientiem rodas parādi, ir ekonomiskas grūtības vai citas sociālas problēmas, tad sadarbībā ar Rīgas domes Sociālo dienestu ir ieviesta sistēma, ka līdz ar atgādinājumu par savlaicīgi neveiktu maksājumu tiek norādīta arī kontaktinformācija, kur vērsties pēc sociālās palīdzības. Klientiem proaktīvi tiek atgādināts par rēķinu apmaksas termiņa beigu tuvošanos, kā arī ar pirmo samaksas termiņa kavējumu uzreiz tiek sūtīts atgādinājumus par apmaksu, un kā rāda prakse, tas strādā ļoti veiksmīgi.