Informācijas tālrunis: 8900

Noslēgušies ēkas atjaunošanas darbi Ļermontova ielā 8

2015-09-25

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu veiktie dzīvojamās mājas Ļermontova ielā 8, Rīgā, atjaunošanas darbi ir pabeigti! Māja ir ieguvusi jaunu, vizuāli pievilcīgu veidolu, kā arī veikto energoefektivitātes paaugstināšanas darbu rezultātā plānots sasniegt ievērojamu siltumenerģijas ietaupījumu un samazināt dzīvokļu īpašnieku maksājumus par īpašuma uzturēšanu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ļermontova ielā 8, Rīgā, ir trīsstāvu ēka, kurā ir 12 dzīvokļu īpašumi. Māja ir būvēta 1963. gadā un kopš mājas nodošanas ekspluatācijā tajā nebija veikts kapitālais remonts. Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi veikti no 2015. gada aprīļa līdz septembrim.

Atjaunošanas darbu ietvaros tika veikta:

  • bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana;
  • cokola siltināšana;
  • jumta seguma nomaiņa;
  • visu ārsienu siltināšana;
  • kāpņu telpas durvju un logu nomaiņa;
  • u.c. darbi.

Plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc ēkas atjaunošanas darbu veikšanas ir 45,10%.

Attēlā: dzīvojamā māja Ļermontova ielā 8, Rīgā, pirms un pēc renovācijas darbu izpildes.

Projekta kopējās izmaksas ir 88 175  EUR, no kurām plānotais ERAF līdzfinansējums ir 36 838  EUR un dzīvokļu īpašnieku finansējums – 51 337 EUR.

Projekta īstenošanas izmaksas ir 113,82 EUR uz vienu mājas kopējās platības m² vai 149,79 EUR uz vienu mājas dzīvokļa īpašuma m². No tām 62,58 EUR/m² plānots segt no ERAF līdzfinansējuma, savukārt 87,21 EUR/m² ir dzīvokļu īpašnieku aizņēmums kredītiestādē, kas tiks atmaksāts 15 gadu laikā.

Saistītie raksti: