Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Notiks diskusija par ēku energoauditiem

2014-01-15

Šo piektdien, 17. janvārī, no plkst. 13.00 līdz 16.00 Rīgas domē (Rātslaukums 1) 511. telpā (5. stāvs) „Rīgas enerģētikas aģentūras” (REA) Energoefektivitātes informācijas centrs rīko kārtējo lietpratēju diskusiju. Šoreiz tās tēma būs „Ēku energoauditi – prakse un kvalitāte”.

Jāuzsver, ka REA joprojām aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus iesniegt pieteikumus energoauditu veikšanai. Pieteikumi tiek gaidīti no valsts un pašvaldības privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Pieteikumi energoauditu veikšanai tiks pieņemti no mājām, kurās dzīvokļu skaits nav mazāks par pieciem dzīvokļiem, ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam par energoaudita veikšanu un ir izvirzīta pilnvarotā persona pieteikuma iesniegšanai un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Sagatavotie māju energoauditi sniegs uzskatāmu informāciju māju iedzīvotājiem par tiem ieguvumiem, ko dotu ēkas renovācija. Turklāt apkures sezona ir pats labākais laiks to veikšanai, jo audita laikā tiek veikta ēkas termogrāfija, kas uzrāda visās tās vietas, kur ēkā pazūd siltums. Izmantojot energoauditu datus, vienlaikus katrai mājai tiek sagatavots mājas energosertifikāts jeb ēkas energopase. Tādējādi arī mājas lietas dokumentācija tiks sakārtota atbilstoši likumdošanas prasībām.

No pašvaldības līdzfinansējums energoauditam ir 80% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 426,86.

Pieteikumi jāiesniedz Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” (Brīvības ielā 49/53), 518. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00. Tālrunis uzziņām 67012350, kontaktpersona Ingrīda Nokalna. Savukārt SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekoto māju iedzīvotājiem pieteikumi jāiesniedz Eduarda Smiļģa ielā 46, 106. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.

Jaunajā ES plānošanas periods 2014.-2020. gadam ir izvirzītas augstākas prasības ēku energoefektivitātei. Tāpēc diskusijas darba kārtībā ir ietverts Ekonomikas Ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītājas Initas Henilānes ziņojums par izmaiņām ēku energoefektivitātes normatīvajā regulējumā un Ekonomikas Ministrijas Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas referentes Ingunas Ozoliņas stāstījums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par energoefektivitāti prasībām.

Mg. sc. ing. Jurģis Zemītis no Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības fakultātes pievērsīs uzmanību ēku energoefektivitātes aprēķina modeļiem, iepazīstinot ar pieredzi, kas gūta darbojoties starptautiskā projektā „Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrālbaltijas ietvaros – ENEF”. Savukārt energoauditors Ēriks Celmiņš analizēs energoauditu ieteikumus jau veiktajos sabiedrisko un dzīvojamo ēku energoauditos.

REA Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs Juris Golunovs sniegs pārskatu par REA organizētajiem 102 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoauditiem. SIA „Grandeko” direktors Dairis Ošis iepazīstinās ar izmaksu ziņā optimāliem ēku energoefektivitātes pasākumiem, bet SIA „Jelgavas NĪP” pārstāvis Alvis Stražinskis dalīsies pieredzē par siltuma maksas sadalītāju ekspluatāciju renovētās un nerenovētās ēkās Jelgavā.

Diskusijas „Ēku energoauditi – prakse un kvalitāte” dalībniekiem būs iespēja uzdot arī jautājumus un izteikt savus viedokļus. Interesentu iepriekšējus pieteikumus pieņem pa tālruni: 67012444 vai e-pastu: rea@riga.lv

Informāciju sagatavoja: Dzintra Āboliņa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 26554446; e-pasts:Dzintra.Abolina@riga.lv