Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Par apkures sezonu

2016-04-18

Lielākajā daļā “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekoto dzīvojamo māju darbojas automatizēta apkures sistēma, kas norošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām. Apkures intensitāte pākāpeniski samazinās un apkures sistēma pat atslēdzas, ja āra gaisa temperatūra ievērojami iesilst, savukārt, ja temperatūra nokrītas, tad apkures sistēma atkal ieslēdzas un siltuma padeves intensitāte ir atbilstoša āra gaisa temperatūrai.

Automatizētā sistēma nodrošina to, ka pavasara sezonā mājas netiek pārkurinātas, tādējādi arī siltumenerģija apkurei tiek patērēta tikai nepieciešamajā apjomā. Tiklīdz iestāsies vienmērīgi un pietiekami silts laiks, apkures sistēmas mājām tiks atslēgtas pilnībā, lai gadījumā, ja iestājas kāds vēsāks laiks vasaras sezonā, apkures sistēma pēķšņi neieslēgtos.

Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt citu apkures intensitātes režīmu, vai arī noteikt siltumenerģijas piegādes atslēgšanas datumu, noslēdzot apkures sezonu, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem kopības lēmums un jāiesniedz tas Rīgas namu pārvaldnieka klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta pa pastu.

Dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt arī par mūsdienīgu apkures sistēmas dežūrrežīma iestatīšanu gada silto mēnešu periodam, piemēram, ja pavasara mēnešos gaisa temperatūra ilgstoši nokrītas zem +5 °C, apkures sistēma automātiski ieslēdzas pazeminātā režīmā.