Informācijas tālrunis: 8900

Par atkritumu stāvvadu slēgšanu

2021-01-22

Saskaņā ar 29.11.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” līdz 30.06.2021. pārvaldniekam jāveic atkritumu stāvvadu slēgšana. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki aicināti sekot līdzi tālākai informācijai par atkritumu stāvvadu slēgšanas datumu, konteineru uzstādīšanas vietu un risinājumiem.

Pēc stāvvadu slēgšanas atkritumu izmešana jāveic mājas konteineros.

Atkritumu novietošana pie slēgta atkritumu stāvvada ir aizliegta!