Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Par attālinātas nolasīšanas ūdens skaitītāju uzstādīšanu

2012-01-20

Analizējot klientu sūdzības, pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajos namos, visbiežāk klienti ir neapmierināti ar ūdens skaitītāja rādītāju korekcijas izmaksām. Atsevišķos namos tā mēdz sasniegt pat 100 %. Efektīvākais risinājums korekcijas mazināšanai ir modernu, attālinātas nolasīšanas skaitītāju uzstādīšana visā mājā. Līdzšinējā prakse rāda, ka par šādu skaitītāju vienlaicīgu uzstādīšanu dzīvokļu īpašniekiem ir salīdzinoši grūti vienoties, jo jāpieņem lēmums par maksājumu skaitāju vērtības apmērā. Lai risinātu šo problēmu un maksimāli īsā termiņā būtiski mazinātu patērētā ūdens starpības rašanos, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sagatavojis priekšlikumu, problēmas risināšanai.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda, ka saskaņā ar izstrādāto plānu, skaitītājus iegādāsies un uzstādīs “Rīgas namu pārvaldnieks”un tie būs arī uzņēmuma īpašums,savukārt no iedzīvotājiem tiks iekasēta nomas maksa, kas kopumā nepārsniegs analoģisku skaitītāju maiņas izmaksas, kas bija jāveic reizi četros gados. Kā papildus maksājums jāmin attālinātās nolasīšnas pakalpojuma abonēšana.

Saskaņā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izstrādāto dokumentu paketi, kura jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem, pēc moderno attālinātās nolasīšanas skaitītāju uzstādīšanas, ja tie netiks uzstādīti visiem dzīvokļiem, korekcijas maksājumi pēc mājas lēmuma tiks izdalīti starp tiem dzīvokļiem, kuru īpašnieki no tiem būs atteikušies.

Paralēli jauno skaitītāju uzstādīšanai, tiks pārbaudīti un nepieciešamības gadījumā mainīti arī SIA “Rīgas ūdens” lielie skaitītāji, kas uzskaita māju patēriņu.

Lai ēkai uzstādītu modernos attālinātās nolasīšanas skaitītājus, nepieciešams sazināties ar ēku apkalpojošo SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkni un dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par skaitītāju maiņu ar balsu vairākumu.