Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Par jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību

2020-05-20

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” rezultātiem no 2020. gada 20. maija mainās maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu izvešanu:

  • 1. zona (Latgales priekšpilsēta) SIA “Clean R” 13,34* EUR/m3;
  • 2. zona (Kurzemes priekšpilsēta) SIA “Clean R” 13,58* EUR/m3;
  • 3. zona (Zemgales priekšpilsēta) PS “Lautus vide” 10,02* EUR/m3;
  • 4. zona (Vidzemes priekšpilsēta) SIA “Eco Baltia vide” 13,66* EUR/m3.

Sadzīves atkritumu konteineri var mainīties, taču to kopējais tilpums uz dzīvojamo māju paliks nemainīgs. Ja konteineri ir marķēti, drīkst lietot tikai savas mājas atkritumu tvertnes.

Sadzīves atkritumi netiks savākti, taču tiks piemērota 50% maksa no pakalpojuma cenas par attiecīgo tvertnes tilpumu konkrētajā izvešanas reizē gadījumos, kad:

  • netiek nodrošināta piekļuve atkritumu tvertnēm, piemēram, novietots transportlīdzeklis tā, ka atkritumu apsaimniekotāji nevar piebraukt pie konteinera;
  • konteinerī ievietoti kvēlojoši, degoši, ugunsnedroši un eksplozīvi priekšmeti, bīstamie atkritumi, šķidrumi, būvgruži.

Ja atkritumu tvertnes bojājums noticis dzīvokļu īpašnieku darbības vai bezdarbības dēļ, un tas nav saistīts ar dabisku nolietojumu vai defektu, dzīvokļu īpašnieku kopība uzņemas materiālo atbildību un apņemas apmaksāt pilnu konteinera aizvietošanas vērtību.

Atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas ir zemāka nekā sadzīves atkritumu izvešana:

  • 1. zona – EUR 7,74* EUR/m3;
  • 2. zona – EUR 8,00* EUR/m3;
  • 3. zona – EUR 6,00* EUR/m3;
  • 4. zona – EUR 10,39* EUR/m3.

Lielgabarīta atkritumi – katram dzīvokļa īpašniekam jābūt atbildīgam un pašam jāveic to utilizēšana, citādi šīs izmaksas par utilizāciju tiks attiecinātas uz visu dzīvojamo māju.

Gadījumos, kad kāds novieto atkritumus tiem neparedzētā vietā, lūgums fiksēt faktu fotogrāfijā vai video un informēt par to Rīgas pašvaldības policiju!

Ja attēls nav redzams, klikšķināt šeit, lai apskatītu!