Informācijas tālrunis: 8900

Par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un rādījumu iesniegšanu ārkārtējās situācijas laikā

2021-10-18

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) verificēšanas termiņā klientiem, kuriem ŪPS verificēšanas datums ir beidzies pirms vai beidzas ārkārtējās situācijas periodā, verificēšanas datums tiks pagarināts par trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

PAR ŪPS VERIFICĒŠANU

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1013) nosaka ŪPS verificēšanas kārtībā ārkārtējās situācijas periodā – visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļu īpašumos esošo individuālo ŪPS verificēšanas termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas vai tās laikā, šo ŪPS verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tas nozīmē – pieļaujamais laika periods ŪPS verificēšanai, nomaiņas akta un sertifikāta iesniegšanai pārvaldniekam ir trīs mēneši pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

ŪPS verifikācijas termiņu var aplūkot:

  • ŪPS nomaiņas aktā;
  • vortāla e-parvaldnieks.lv sadaļā “Skaitītāju rādījumi”;
  • ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķina apakšdaļā.

 

Ja pēc ārkārtējās situācijas beigām ŪPS nav nomainīti vai verificēti:

  • nav iespējams iesniegt ikmēneša ŪPS rādījumus;
  • ūdens patēriņš aprēķināts un piestādīts pēc normas, kas noteikta RD noteikumos Nr. 4*, atbilstoši MK noteikumu Nr. 1013 19. punktam**;
  • aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība – ūdens patēriņa starpība dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam, kas noteikta RD noteikumos Nr. 4, un atlikusī ūdens patēriņa starpības daļa tiek sadalīta uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ieskaitot to dzīvokļa īpašnieku, kas nav nomainījis/verificējis ŪPS.

 

Kur vērsties, lai verificētu vai nomainītu skaitītājus?

No 2020. gada 1. novembra SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārtraucis ŪPS verificēšanas vai nomaiņas pakalpojuma sniegšanu, tādēļ ŪPS nomaiņu dzīvokļu īpašniekam jāpiesaka pie paša izvēlēta sertificēta uzņēmuma, kas veic ŪPS verificēšanu vai nomaiņu.

 

SVARĪGI!

Aicinām ŪPS nomaiņas dokumentus iesniegt savlaicīgi! Līdz mēneša 15. datumam RNP iesniegtie akti/sertifikāti par nomainītajiem/verificētiem ŪPS, datu bāzes sistēmā būs pieejami nākamajā rādījumu iesniegšanas periodā!

 

ŪPS nomaiņas/verifikācijas aktu un skaitītāju sertifikātus jāiesniedz:

  • sūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • atstājot dokumentus tiem paredzētā pastkastē pie jebkura SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centra, norādot arī tālruņa nr. saziņai ar Jums;
  • ar pasta starpniecību nosūtot dokumentus uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi – Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011.

PAR ŪPS RĀDĪJUMU IESNIEGŠANU

Ārkārtējās situācijas laikā ŪPS rādījumu lapiņu apstrāde netiek veikta, tādēļ aicinām ikvienu mūsu klientu rādījumus iesniegt elektroniski, kā arī palīdzēt saviem tuviniekiem vai vecāka gada gājuma kaimiņiem iesniegt ŪPS rādījumus elektroniski.

 

Trīs veidi, kā ŪPS rādījumus var iesniegt attālināti (katru mēnesi no 25.-28.datumam), neizejot no mājām:

1) Vortālā www.e-parvaldnieks.lv BEZ REĢISTRĒŠANĀS, norādot tikai rēķina datus. Instrukcija – šeit;
2) Vortālā www.e-parvaldnieks.lv AR REĢISTRĒŠANOS, kā dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks. Instrukcija – šeit;
3) Nosūtot ar SMS starpniecību. Instrukcija – šeit.

 

Ja ārkārtējās situācijas laikā nav iesniegti ŪPS rādījumi, ūdens patēriņu aprēķina, piemērojot vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem**.

 

Kārtība attiecas kā uz pārņemtajām dzīvojamām mājām, tā arī uz mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši.

 

Aicinām klientus ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus un sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 

* Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību”
** Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”