Informācijas tālrunis: 8900

Parakstīts līgums ar ALTUM par dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21 energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

2020-02-28

2020.gada 21.janvārī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 438 914,69 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 915 127.69, tajā skaitā PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību.

Darbus plānots veikt 2020.gada būvniecības sezonā, saskaņā ar 2019.gada 20.novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Bazalts” (būvkom.Reģ.Nr.2285-R) būvdarbu īstenošanas termiņš ir 12 mēneši, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 709 488.26 bez PVN,

Projekta ietvaros tika veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa,  ūdensapgādes  un apkures sistēmas atjaunošana.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 62.65 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 65.541 CO2 ekv.T./gadā.