Informācijas tālrunis: 8900

INFORMĀCIJA PAR SILTUMENERĢIJAS PADEVES PAKALPOJUMA PĀRTRAUKUMU , AS RĪGAS SILTUMS

26.08.2021. (09:00) līdz 26.08.2021. (18:00)
Viļānu iela 9