Informācijas tālrunis: 8900

Pastiprināto lietavu laikā apstrādāti 700 pieteikumi

2017-09-19

Šī gada 18. septembrī RNP sanitārtehniķi, jumiķi un citi speciālisti strādāja līdz pat plkst. 24:00 naktī, iespējami operatīvi reaģējot uz nepilniem 700 pieteikumiem no dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kas ir 0,4% no visiem RNP klientiem. Līdz pusnaktij apsekošanas un appludināšanas situāciju lokalizēšana nekavējoties veikta 90% gadījumu, šodien – 19.septembrī – darbi turpinās.

Kopumā aptuveni 70% no saņemtajiem pieteikumiem saistīti ar lietus ūdens tecēšanu dzīvojamās un koplietošanas telpās. Daļā gadījumu konstatēts, ka vēja un lietavu dēļ mājas lietus ūdens novadīšanas sistēma aizsērējusi ar stiprā vēja sapūstām lapām un zariem, kā rezultātā lietus ūdens uzkrājies uz jumta un nonācis dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Aizsērējumi tika novērsti iespējami operatīvi, attīrot lietus notekas. Saņemti arī pieteikumi no dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kuru mājām nepieciešami apjomīgi jumta un/vai lietus ūdens novadīšanas sistēmas pilnīgas atjaunošanas un nomaiņas darbi, jo ēkas konstrukciju ekspluatācijas termiņš jeb kalpošanas laiks ir beidzies. Līdz ar to tikai daļā gadījumu iespējami pagaidu risinājumi appludināšanas novēršanai, savukārt daļā appludināšanas risku pilnībā novērst iespējams, veicot apjomīgus plānveida remontdarbus. Saņemti pieteikumi arī par lielu peļķu rašanos dzīvojamo māju pagalmos, kur aizsērējusi lietus ūdens novadīšanas sistēma – aizsērējumi attīrīti iespējami operatīvi, novadīšanas sistēmu darbība atjaunota.

Kopumā visvairāk pieteikumi saņemti 18.septembra laika posmā no plkst. 00:00 līdz 18:00 – vairāk nekā 600 pieteikumi. Dienas vakarpusē, nokrišņu intensitātei samazinoties, arī pieteikumu skaits krasi samazinājās – laika posmā no plkst.18:00 līdz plkst.24:00 saņemti aptuveni 80 pieteikumi.

Šī gada 18.septembrī, ņemot vērā pastiprinātās lietusgāzes un nesamērīgi lielo nokrišņu apjomu, RNP sanitārtehniķiem, jumiķiem un citiem speciālistiem tika noteikts pagarināts darba laiks līdz plkst. 24:00, lai iespēju robežās savlaicīgi novērstu lietusgāžu radītās avārijas situācijas un appludināšanu sekas.