Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Paveikti apjomīgi avārijas novēršanas darbi Ziemeļu ielā

2016-05-25

Paveikti apjomīgi avārijas situācijas novēršanas darbi dzīvojamā mājā Ziemeļu ielā 16, Rīgā, kur dzīvokļa īpašumā notikuša gāzes balona sprādziena dēļ tika bojāti mājas konstruktīvie elementi. Veikti deformētās sienas un pārseguma pastiprināšanas darbi, sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums un atjaunota ēkas ārsiena, kā arī citas sprādziena rezultātā bojātās nesošās konstrukcijas.

Avārijas situācija notika 2016.gada 17.aprīlī – uz notikuma vietu nekavējoties ieradās “Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāvji, kuri izvērtēja situāciju, kā arī nekavējoties uzsāka nepieciešamo avārijas situācijas novēršanas darbu plānošanu un organizēšanu. Tika konstatēts, ka kopējie fasādes bojājumi sasniedza aptuveni 30 m² – tika veikti ārsienas un starpstāvu nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi, uzstādot pagaidu stutes uz laiku, kamēr tika izstrādāts tehniskais atzinums. Jau 2016.gada 18.aprīlī darbu procesā sagatavots arī nepieciešamais defektu akts, kā arī veicamo remontdarbu tāme. Paveikti gan pārseguma un fasādes sienas pastiprināšanas darbi, gan pārseguma siltumizolācijās slāņa atjaunošanas darbi.

Avārijas situācijas novēršanas darbu izmaksas ir ap 4000 EUR, ko mājas dzīvokļu īpašnieki varēs segt pakāpeniski vairāku mēnešu periodā.

1. Attēlā redzams, kādus bojājumus ēkai nodarījis sprādziens – ēkas fasāde ir ievērojami izliekusies.

2. Attēlā redzamas uzstādītās pagaidu stutes, kas balsta ēkas fasādi

3. Attēlā redzams paveikto darbu rezultāts – atjaunota ēkas bojātā fasādes daļa, kā arī paveikti krāsojuma atjaunošanas darbi