Informācijas tālrunis: 8900

Paveikti apjomīgi liftu atjaunošanas darbi

2016-06-20

Lifts ir būtiska mājas sastāvdaļa, kas ikvienam ēkas augšējo stāvu iedzīvotājam sniedz ērtāku nokļūšanu augšup un lejup. Brīdī, kad lifta darbība tiek pārtraukta, tas var sagādāt neērtības mājas iedzīvotājiem, it sevišķi tiem, kuriem bieži vien jāpārvietojas ar bērnu ratiņiem un kuriem veselības stāvoklis, iespējams, nepieļauj tik intensīvu slodzi.

Lifts pēc savas būtības ir bīstama iekārta, tāpēc “Rīgas namu pārvaldnieks” organizē lifta uzturēšanai nepieciešamos darbus un vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu ierīces sekmīgu un drošu ekspluatāciju. Diemžēl liftu ekspluatācijas termiņš ēkās, kuras celtas vairākus desmitus gadus atpakaļ ir vai nu pietuvojies beigām, vai beidzies. Padomju laika liftu iekārtu paredzētais ekspluatācijas laiks ir 25 gadi. Kā rezultātā, lai nodrošinātu iekārtas drošu lietošanu, arvien vairāk liftos nepieciešams veikt apjomīgus atjaunošanas vai pat nomaiņas darbus.

Esam paveikuši apjomīgus darbus liftiem Mirdzas Ķempes ielā – veikta lifta vilcējtrošu maiņa, lifta kabīnes maiņa (tajā skaitā pavēles aparāts), lifta vadības stacijas maiņa, kā arī izsaukuma pogu maiņa (katrā liftā). Savukārt Lēdurgas ielā paveikta lifta kabīnes kupejas maiņa (tai skaitā pavēles aparāts), izsaukuma aparāta maiņa, lifta vinčas maiņa (katrā liftā).

Pēc remonta liftus ekspluatēt ir drošāk un patīkamāk, bet Mirdzas Ķempes ielā, kur tika nomainītas vadības stacijas, arī ekonomiski izdevīgāk, jo samazinājās elektroenerģijas patēriņš.

Kopējās remonta izmaksas Mirdzas Ķempes ielas lifta remontdarbiem ir ap 23 500 EUR, uzkrājumu sāka veikt no 2012. gada. Izdalot šīs izmaksas uz kopējo dzīvojamās mājas apsaimniekojamo platību, vidējais uzkrājuma veidošanas apmērs bija 0,15 EUR/m².

Uzkrājumu šiem darbiem dzīvokļu īpašnieki veidoja, sākot no 2012. gada.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam liftu remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Vairāk bilžu iespējams apskatīt FOTOGALERIJĀ.