Informācijas tālrunis: 8900

Paveikts kāpņu telpas remonts dzīvojamā mājā Tapešu ielā

2016-09-05

Ikdienā kāpņu telpa rada nozīmīgu iespaidu par ēkas kopējo tēlu. Iedzīvotāji un ciemiņi diendienā tajā pārvietojas, ejot uz darbu, atgriežoties mājās un veicot citus ikdienas pienākumus.

Lai veidotu patīkamu vidi iedzīvotājiem Tapešu ielā, no šī gada februāra līdz jūnijam tika veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Tika izlīdzinātas un špaktelētas sienu un griestu nepilnības, bojājumi, kā arī nokrāsotas sienu virsmas. Tam sekoja kāpņu margu uzliku maiņa, pastkastīšu maiņa, uzstādītas sensorlampas, kā arī pārkrāsots kāpņu režģis un ārdurvis.

Remontdarbu izmaksas bija ap 19 000 eiro, mājas iedzīvotāji uzkrājumu veidoja pakāpeniski – ikmēneša rēķinos iekļautais maksājums par kāpņu telpas remontu bija aptuveni 0.17 Eur/m².

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2016. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2015. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2016. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2016. gadam kāpņu telpas remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.