Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par izsoli

2013-11-20

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), juridiskā adrese: Mārtiņa iela 7, Rīga, LV–1048, paziņo par transportlīdzekļu pārdošanu izsolē!

RNP 2013gada 5decembrī, plkst10:00, Aleksandra Čaka ielā 42A, Rīgā, 3. stāvā, konferenču zālē, (pagalma ēka) pārdos izsolē sekojošus transportlīdzekļus/iekārtas:

Kustamās mantas nosaukums

Nosacītā cena

(LVL ar PVN)

Nosacītā cena

(EUR ar PVN)

traktors T-40 AM

(valsts reģistrācijas Nr. T353LD)

  1. 910,00 (deviņi simti desmit lati un 00 santīmi);

EUR 1294,81

piekabe kravas kaste RB-81011

(valsts reģistrācijas Nr. F3382)

  1. 170,00 (simtu septiņdesmit lati un 00 santīmi);

EUR 241,89

vieglais pasažieru Opel Frontera

(valsts reģistrācijas Nr. FM-3612)

  1. 680,00 (seši simti astoņdesmit lati un 00 santīmi);

EUR 967,55

kravas cisterna MAN 25.272

(valsts reģistrācijas Nr. HK-7127)

  1. 4600,00 (četri tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi);

EUR 6545,21

sniega kausēšanas iekārta SPU-10, rūpnīcas numurs 4302 10, montēta uz piekabes PT1

(valsts reģistrācijas Nr. P2405LV)

  1. 10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi).

EUR 14940,15

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pretendentiem, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no katra izsolei nodotā transportlīdzekļa nosacītās cenas, par kuru pretendents iesniedz savu piedāvājumu.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321

AS DNB banka

Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6

Maksājuma mērķis: „(norāda transportlīdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru) izsoles nodrošinājuma summa”.

Izsoles solis – LVL 10,00 (EUR 14,23). Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic nedēļas laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RNP mājas lapas www.rnparvaldnieks.lv sadaļas “Dokumenti” apakšsadaļā “Dažādi”.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2013.gada 4.decembrim. Pieteikumu var iesniegt Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā 303. kabinetā (ēkas atrodas pagalmā), nosūtot pa pastu uz adresi Mārtiņa iela 7, Rīga, LV – 1048 vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Ar transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālruni 25483342.