Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par kustamās mantas rakstisku izsoli

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103362321, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV–1011, 2017.gada 26.jūnijā Aleksandra Čaka ielā 42, 1.stāva konferenču zālē plkst. 10:00 pārdod izsolē (rakstiskā) kustamo mantu: četri komplekti “X-block glass ar palīgmateriāliem (dažāda veida profili)”. Viena komplekta sākumcena bez PVN no 2554.38 euro līdz 2560.83 euro. Preces kopēja vērtība 12379.97 EUR.

Pretendentam pirms izsoles SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” norēķinu kontā jāiemaksā izsoles dalības maksa 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Izsoles dalības maksas maksājuma rekvizīti:

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321
Bankas rekvizīti: AS “DNB banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV83RIKO0002013219546
Maksājuma mērķis: dalības maksa par kustamas mantas izsoli (rakstiskā).

Izsoles noteikumi:

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2017.gada 26.jūnijam plkst.10:00. Pieteikumu var iesniegt klātienē Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 204. kabinetā darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00 vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV – 1011.

Ar kustamo mantu visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa e-pastu: nadezda.vasjkova@rnparvaldnieks.lv.