Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par kustamas mantas rakstisku izsoli

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40103362321, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV–1011, 2017.gada 1.martā Aleksandra Čaka ielā 42, 1.stāva konferenču zālē plkst. 10:00 pārdod izsolē (rakstiskā) kustamo mantu: X-block glass, 4776 gb. ar palīgmateriāliem: dažāda veida profiļi

Kustamās mantas izsoles sākumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir : 10281.00 eiro.

Pretendentam pirms izsoles SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” norēķinu kontā jāiemaksā izsoles dalības maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Izsoles dalības maksas maksājuma rekvizīti:

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321
Bankas rekvizīti: AS “DNB banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV83RIKO0002013219546
Maksājuma mērķis: dalības maksa par kustamas mantas izsoli (rakstiskā).

Izsoles dokumenti:

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2017.gada 1.martam plkst.10:00. Pieteikumu var iesniegt klātienē Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 204. kabinetā darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00 vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV – 1011.

Ar kustamo mantu visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa e-pastu: nadezda.vasjkova@rnparvaldnieks.lv. “