Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par PVC logu ražošanas komplekta pārdošanu izsolē

2014-08-28

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), juridiskā adrese: Mārtiņa iela 7, Rīga, LV – 1048, paziņo par PVC logu ražošanas komplekta pārdošanu trešajā izsolē!

RNP 2014. gada 19. septembrī plkst. 10:00, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 3.stāvā, konferenču zālē (ēka atrodas pagalmā) pārdos izsolē PVC logu ražošanas komplektu.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pretendentiem, iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1287,22 EUR.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321
AS DNB banka
Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6
Maksājuma mērķis: PVC logu ražošanas komplekta izsoles nodrošinājums.

Izsoles solis – 40,00 EUR. Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RNP mājas lapas www.rnparvaldnieks.lv sadaļas „Dokumenti” apakšsadaļā „Dažādi”.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2014.gada 17.septembrim (ieskaitot). Pieteikumu var iesniegt Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 303. kabinetā (ēkas atrodas pagalmā), nosūtot pa pastu uz adresi Mārtiņa iela 7, Rīga, LV – 1048, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Ar PVC logu ražošanas komplekta iekārtu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pa tālruni 29284072.