Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Paziņojums par telpu izsoli

2015-02-16

2015.gada 31.martā plkst. 14:00 A.Čaka ielā 42, Rīgā, 1.stāva konferenču zālē notiks pirmā atklātā  mutiskā izsole ar augšupejošu soli, kurā tiks pārdots:

  1. Dzīvoklis Nr. 19 (28,6 m2) Gulbju ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 01009016827, un pie tā piederošās 286/6503 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala. Nosacītā cena EUR 11 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;
  2. Neapdzīvojamā telpa Nr.606 (83,93 m2) Slokas ielā 33, Rīgā, kadastra numurs 01009113814, un pie tā piederošās 8393/186177 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nosacītā cena EUR 8000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem (līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai) jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolei nodotā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Izsoles nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
reģistrācijas Nr.40103362321
AS “DNB banka”
Konta Nr.LV63RIKO0002013197596

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi). Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2015.gada 26.marta plkst. 18:00.

Pieteikumu iespējams iesniegt:

  • klātienē Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, 1.stāvā, klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot pa pastu uz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Zemgale” adresi: Pārslas iela 10, Rīga, LV – 1002;
  • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ar nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli visas ieinteresētās personas var iepazīties, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Ramonas Pitenas pa mob. tālruni 25483067.