Informācijas tālrunis: 8900

Piedāvājam ekskursijas studentiem - topošajiem speciālistiem

2017-11-09

Sadarbības nostiprināšanai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) piedāvā mācību iestādēm organizēt ekskursijas RNP pārvaldēs un teritoriālajos iecirkņos ar mērķi sniegt plašāku informāciju par RNP darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā un prakses un darba piedāvājumiem topošajiem namu pārvaldniekiem, inženierkomunikāciju inženieriem un citiem speciālistiem.

Ekskursijas ietvaros piedāvājam noklausīties prezentāciju par RNP darbību, iepazīties ar teritoriālā iecirkņa Inženiertehniskās un Apsaimniekošanas daļu darbinieku pienākumiem, uzzināt par Mājas lietas kārtošanas īpatnībām, kopā ar iecirkņa speciālistu piedalīties vienas vai divu dzīvojamo māju kopīpašuma elementu apsekošanā, vai arī apskatīt kādu notiekošo remonta darbu.

Šāda veida ekskursijā šonedēļ piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldība” studenti kopā ar pasniedzēju, kas saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem par dzīvokļu īpašnieku kopsapulču rīkošanas un sanitārās kopšanas nodrošināšanas RNP pieredzi. Ieskats ekskursijas norisē atrodama FOTOGALERIJĀ.

Aicinām mācību iestādes sazināties ar RNP Administratīvās pārvaldes Personāla vadības nodaļas Mācību daļas vadītāju Aleksandru Cimbali, tālrunis darba laikā: 26305665, lai vienotos par ekskursijas pielāgošanu mācību iestādes izglītojamo specialitātei, rīkošanas piemērotāko laiku un dalībnieku skaitu.

Lai pieteiktos praksei, sūtiet CV, motivācijas vēstuli, prakses uzdevumu un sekmju izrakstu uz e-pasta adresi personals@rnparvaldnieks.lv .