Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Piekļuves nodrošināšana elektronisko sakaru komersantiem dzīvojamā mājā

Vienreizējas piekļuves nodrošināšana operatoram  dzīvojamā mājā, ar kuru elektronisko sakaru komersantam nav noslēgts spēkā esošs līgums, vēsties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) Iecirknī darba laikā šādā kārtībā:

 • komersants piesaka darba dienā pakalpojumu – piekļuvi 2 (divas) darba dienas pirms nepieciešama piekļuve, uz elektroniskā pasta adresi piekluve@rnparvaldnieks.lv;
 • piesakot pakalpojumu e-pastā jānorāda – pakalpojuma pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, objekta adrese, persona (meistars), kas ieradīsies objektā, datums, laiks;
 • tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins. Maksa par pakalpojumu – piekļuves nodrošināšana, 8.15 EUR bez PVN par katru pieteikto adresi;
 • komersants apmakša rēķinu un nosūta maksājumu uzdevumu uz elektroniskā pasta adresi rekini@rnparvaldnieks.lv;
 • ja rēķins netiek apmaksāts 7 kalendāro dienu laikā, tad pieteikums tiek slēgts un rēķins anulēts.

 

Aicinām vērsties pie RNP, sūtot e-pasta vēstuli uz elektronisko pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv un noslēgt sadarbības līgumu par piekļuves nodrošināšanu. Sadarbības līguma noslēgšanas priekšrocības:

 • Nav jāveic priekšapmaksa par pakalpojumu – piekļuves nodrošināšana;
 • Pakalpojumu – piekļuves nodrošināšana var pieteikt 1 (vienu) dienu iepriekš pirms nepieciešama piekļuve;
 • Pakalpojumu – piekļuves nodrošināšana var saņemt ārpus RNP normālā darba laika, brīvdienā vai svētku dienā;
 • Pakalpojums – piekļuves nodrošināšana tiek nodrošināts visās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldītajās mājās un maksa tiks prasīta tikai par nodrošināto pakalpojumu – piekļuves nodrošināšana skaitu;
 • Maksa par pakalpojumu – piekļuves nodrošināšana, 8.15 EUR bez PVN par katru pieteikto adresi;
 • Pakalpojuma – piekļuves nodrošināšana ārpus RNP normālā darba laika, brīvdienā vai svētku dienā maksa par pirmo stundu – 34 EUR bez PVN, par katru nākamo stundu 5.10 EUR bez PVN.